Wydatki na badania lekarskie w kosztach. Kiedy można ująć?

Przedsiębiorca chciał wiedzieć czy wydatki poniesione na uzyskanie zaświadczeń lekarskich niezbędnych do realizacji zleceń może wrzucić do kosztów prowadzonej firmy.

Przedsiębiorca świadczy usługi w branży instalacji elektrycznych, w szczególności prace kontrolno-pomiarowe, modernizacje, wykonawstwo wg udostępnionych projektów.

Badania lekarskie w firmie

Zlecone przez klientów prace często wykonywane są na wysokości powyżej 3m i wymagają przedstawienia zaświadczenia o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości. Zdarzają się sytuacje, w których materiały potrzebne do wykonania zleconych prac przedsiębiorca transportuje na terenie budowy. Niejednokrotnie wymagane jest odpowiednie zaświadczenie lekarskie – zaświadczenie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu kategorii „B”.

Działalność przedsiębiorcy opodatkowana jest na zasadach ogólnych (skala podatkowa).

Badania lekarskie jako koszt firmowy

W związku z tym, przedsiębiorca chciał wiedzieć, czy wydatki poniesione w celu uzyskania zaświadczeń lekarskich niezbędnych do realizacji zleceń, w tym przypadku Zaświadczenia o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m oraz Zaświadczenia o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami kategorii B, stanowią koszt uzyskania przychodu.

W ocenie przedsiębiorcy, ww. wydatki wypełniają definicję kosztów uzyskania przychodów z ustawy o PIT.

Przede wszystkim, dysponowanie tymi zaświadczeniami w znaczący sposób zwiększa liczbę potencjalnych klientów oraz pozwala na utrzymanie współpracy z dotychczasowymi zleceniodawcami.

Badania lekarskie w kosztach – odpowiedź organu

Z takim stanowiskiem zgodził się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Jak ocenił, cel zlecenia badań, jaki i ich charakter były ściśle związane ze specyfiką wykonywanych usług. Jak dodał organ, wykonywanie badań było podyktowane koniecznością otrzymania zaświadczeń, które przedsiębiorca musi przedłożyć zleceniodawcom.

Zatem poniesienie wydatków na badania zlecone przez lekarza medycyny pracy ma wpływ na wysokość przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług wykonywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – ocenił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. W konsekwencji, opisane przez wydatki stanowią koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej – podsumował.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 kwietnia 2023 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.205.2023.2.JS