Kradzież auta w leasingu. Odszkodowanie powiększy podatek do zapłaty

Czy kwota odszkodowania za kradzież auta w leasingu to przychód firmy?

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, formą opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Przedsiębiorca zawarł umowę leasingu samochodu osobowego, którego używał zarówno do celów prywatnych, jak i służbowych. Samochód został skradziony. Po stwierdzeniu szkody całkowitej przez ubezpieczyciela AC i OC odszkodowanie zostało wypłacone leasingodawcy.

Po odjęciu pozostałej do spłaty kwoty leasingodawca pozostałą część odszkodowania wypłacił przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca ma wątpliwości, czy powinien zakwalifikować kwotę odszkodowania jako przychód. Jeśli tak, to jaka powinna być procentowa stawka ryczałtu w tej sytuacji?

Zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej,  kwota, którą przedsiębiorca otrzymał od leasingodawcy w związku z polisą OC i AC, tj. kwoty odszkodowania wypłaconej leasingodawcy pomniejszonej o pozostałą do spłat kwotę rat leasingowych, jest przychodem z działalności gospodarczej. Nie może być uznana za odszkodowanie, ponieważ odszkodowanie należy się leasingodawcy.

Przychód należy opodatkować stawką właściwą dla rodzaju działalności, w związku z którą ten przychód powstał – ocenił Dyrektor KIS.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 8 września 2023 r., sygn. 0112-KDIL2-2.4011.498.2023.2.AG