Czy zapłata ryczałtu zastępuje oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania?

Jak argumentował informatyk, składając dyspozycję przelewu ryczałtu złożył oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług informatycznych.

Dochody do końca 2021 r. rozliczał podatkiem liniowym. Od początku 2022 r. przedsiębiorca podjął decyzję o zmianie formy opodatkowania na zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych.

Zdaniem przedsiębiorcy, o wyborze nowej formy opodatkowania zawiadomił właściwy organ podatkowy poprzez wskazanie formularza właściwego dla ryczałtu przy realizacji przelewu podatku za styczeń 2022 r.

Jak argumentował informatyk, składając dyspozycję przelewu podatku zryczałtowanego PIT (PIT-28) za styczeń 2022 r. złożył oświadczenie o wyborze opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej w formie ryczałtu na rok 2022 i następne. Nie złożył natomiast odrębnego pisma, w którym wprost znalazłoby się zdanie mówiące o wyborze tej formy opodatkowania. Przedsiębiorca przyjął, że dyspozycja przelewu zawiera informacje tożsame z tym, co oświadczałby w tym zakresie ewentualnym osobnym pismem.

Przedsiębiorca chciał wiedzieć, czy jego stanowisko w tym zakresie jest prawidłowe.

Zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, złożenie stosownego oświadczenia o wyborze formy opodatkowania jest warunkiem koniecznym dla możliwości wyboru sposobu opodatkowania dochodów w formie ryczałtu. W przeciwnym razie podatnik rozliczany będzie na dotychczasowych zasadach, czyli podatkiem liniowym.

W ocenie organu, przedsiębiorca nie spełnił tego warunku, wobec tego nie wybrał w sposób prawidłowy formy opodatkowania. Co oznacza, że za 2022 r. powinien rozliczyć się na zasadach właściwych dla podatku liniowego.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej  21 lipca 2023 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.369.2023.2.HJ