Spłata małżonka po rozwodzie a podatek PIT

Czy wartość dokonanej spłaty na rzecz małżonki mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej?

Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą. W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej nabył nieruchomość, która weszła do majątku wspólnego przedsiębiorcy i jego żony.

Od momentu nabycia, nieruchomość wykorzystywana była do prowadzenia na jej terenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę. Przedsiębiorca wprowadził nieruchomość w ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Między małżonkami doszło do zniesienia wspólności majątkowej. Zgodnie z postanowieniem sądu, podział nieruchomości został ustalony tak, że przedsiębiorca jest jedynym użytkownikiem nieruchomości oraz właścicielem posadowionych na niej budynków. W związku z przyznaniem na jego rzecz nieruchomości, został zobowiązany do zapłaty na rzecz małżonki kwoty wyrównania.

Przedsiębiorca chciałby wiedzieć, czy wartość dokonanej spłaty na rzecz małżonki mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej.

Zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, nie podlegają w ogóle opodatkowaniu przychody z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania małżeńskiej wspólności majątkowej.

Zatem spłata dokonywana na rzecz małżonka nie może stanowić kosztów uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej, w tym również przy sprzedaży składników majątku, objętych uprzednio wspólnością małżeńską a przyznanych podatnikowi na własność w przypadku podziału majątku wspólnego – ocenił Dyrektor KIS.

Jak zauważył, w badanej sprawie koszty nabycia nieruchomości i budynków zostaną zaliczone do kosztów uzyskania przychodów - częściowo pośrednio w formie odpisów amortyzacyjnych, a częściowo jedynie momencie ich ewentualnej sprzedaży. Natomiast obowiązek spłaty małżonki w związku ze zniesieniem wspólności majątkowej małżonków jest skutkiem łączących małżonków stosunków osobistych i nie będzie miało wpływu na określanie dochodu z działalności gospodarczej – dodał.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 5 czerwca 2024 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.358.2024.2.PS