Sprzedaż budynków mieszkalnych. Jaki ryczałt stosować?

Jaka stawka ryczałtu dla usług związanych ze wznoszeniem i sprzedażą budynków?

Przedsiębiorczyni wybrała ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jako formę opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej.

Przedsiębiorczyni nabyła wspólnie z mężem nieruchomości gruntowe niezabudowane, za fundusze objęte wspólnością ustawową małżeńską.

Od 2022 r. na niezabudowanej nieruchomości gruntowej buduje budynki mieszkalne sklasyfikowane wg PKWiU: 41.00.11.0, 41.00.12.0 oraz 41.00.11.13.0, które planuje sprzedawać indywidualnym odbiorcom.

Koszty związane z budową budynków mieszkalnych będą stanowiły tylko i wyłącznie koszty działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorczynię. Przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości również będzie księgowany jako przychód z tej działalności gospodarczej.

Przedsiębiorczyni chciałaby wiedzieć, czy stawka ryczałtu w wysokości 5,5 %, jaką planuje opodatkowanie przychodów ze sprzedaży wybudowanych budynków mieszkalnych wraz z gruntami, jest stawką prawidłową.

Zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, właściwa stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla opodatkowania przychodów z usług zaliczanych do robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – Budynki mieszkalne (Sekcja F, Dział 41 PKWiU) wynosi 5,5%.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 8 września 2023 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.502.2023.2.DB