PIT Przedsiębiorcy - Przegląd 4-10 października 2021 r.

Jaki ryczałt przy sprzedaży przedsiębiorstwa, np.pizzerii? Czy wydatki na zegarek będą kosztami firmowymi? M.in. o tym w Przeglądzie PIT Przedsiębiorcy

Zastosowanie ryczałtu do sprzedaży pizzerii

Sprawa dotyczy przedsiębiorcy prowadzącego pizzerię, którego przychody są opodatkowane ryczałtem 3%. Przedsiębiorca zamierza sprzedać pizzerię. W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa, które będzie przedmiotem sprzedaży będą wchodzić m.in. środki trwałe i wartości niematerialne i prawne.  

Jak stwierdził organ, przychód ze sprzedaży pizzerii jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa przedsiębiorca powinien opodatkować stawką podatku 3% w części dotyczącej sprzedaży ruchomości, natomiast przychód w części dotyczącej sprzedaży praw majątkowych będących wartościami niematerialnymi i prawnymi należy opodatkować ryczałtem według stawki 10%.

Interpretacja indywidulana Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 października 2021, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.667.2021.1.MB

Wydatki na zegarek mogą być ujęte w kosztach uzyskania przychodu

Z wnioskiem o interpretację indywidualną wystąpił radca prawny prowadzący jednoosobowo kancelarię prawną.

Przedsiębiorca chciał zaliczyć koszt zakupu zegarka z funkcją stopera, odbierania połączeń przychodzących, wiadomości e-mail, wiadomości sms do kosztów uzyskania przychodu.

W jego ocenie, ze względu na charakter działalności nie może wybrać zegarka najtańszego. Dodatkowo, funkcje, w które wyposażony jest zegarek, ułatwiają mu pracę. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał takie stanowisko za prawidłowe.

Interpretacja indywidulana Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 października 2021, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.673.2021.1.MGR

Zwrot wydatków adaptacyjnych nie stanowi przychodu

Przedsiębiorca prowadzi. działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych oraz wynajmu nieruchomości. Po wybudowaniu i wykończeniu budynku, otrzymuje od najemców zwrot kosztów adaptacji lokali do wyższego standardu.

Przedsiębiorca nie zalicza do kosztów odpisów amortyzacyjnych od wartości budynku naliczonych od tej części wydatków zwiększających wartość początkową środka trwałego, która została mu zwrócona.

Zwrot otrzymany przez przedsiębiorcę od najemcy wydatków nie będzie stanowił przychodu do opodatkowania, ponieważ zgodnie z ustawą o PIT, do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Interpretacja indywidulana Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 października 2021, sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.522.2021.2.GG