Wydatki na studia magisterskie. Czy mogą być kosztami prowadzonej działalności?

Zdaniem psycholożki, wydatki na studia będą miały odzwierciedlenie we wzroście przychodu.

Przedsiębiorczyni chciała rozwijać się zawodowo i podnieść kwalifikacje, w związku z czym w październiku 2022 r. podjęła naukę na studiach magisterskich na 3,5 letnim kierunku o specjalności psychologia kliniczna. Uczelnia jest położona ponad 100 km od miejsca zamieszkania przedsiębiorczyni.

Zdaniem psycholożki, wydatki na studia będą miały odzwierciedlenie we wzroście przychodu. Wiąże się to z większym zaufaniem klientów oraz zachęci innych do skorzystania z usług. Dzięki temu pozyska większą ilość klientów.

W związku z tym, przedsiębiorczyni chciałaby wiedzieć, czy możne zaliczyć w koszty prowadzenia działalności wydatki na studia magisterskie.

Wśród tych wydatków, psycholożka wymieniła

  • opłaty z tytułu czesnego za studia;
  • wydatki na podręczniki oraz zeszyty;
  • wydatki na dojazdy na studia (paliwo i bilety kolejowe).

Wydatki na studia a koszty uzyskania przychodu

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się, że wydatki z tytułu opłat za czesne oraz na podręczniki i zeszyty mogą stanowić koszty uzyskania przychodu w prowadzonej działalności gospodarczej. Jak argumentował, istnieje związek z prowadzoną działalnością i przychodami z niej uzyskiwanymi, ponieważ program studiów jest ściśle związany z zakresem działalności i dzięki temu psycholożka uzyska większe zaufanie klientów oraz pozyska większą ilość klientów.

Natomiast nie zgodził się, że wydatki na dojazdy mogą być zaliczone do kosztów firmowych, jednak głównie dlatego, że przedsiębiorczyni oświadczyła, że nie posiada dokumentów stanowiących dowód poniesienia tych wydatków.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 4 września 2023 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.495.2023.1.AD