księgowa w sieci

Polityka prywatności Księgowa w sieci

obowiązująca od 8 grudnia 2021 r.


Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe na różne sposoby i w różnych sytuacjach, w zależności od tego, czy jesteś naszym Klientem czy odwiedzasz naszą Stronę internetową i zdecydowałeś się na kontakt z nami.
Z tego dokumentu dowiesz się, jakie dane zbieramy i w jakim celu, a także jakie masz w związku z tym prawa.
Dane osobowe gromadzimy z należytą starannością oraz odpowiednio chronimy je przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Definicje

Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
Ty - Oznaczają każdą osobę, która korzysta ze strony lub Usług Księgowej w sieci;
Przetwarzanie danych osobowych - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
Rozporządzenie lub RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
Serwis/ Strona – oznacza naszą stronę internetową dostępną pod adresem www.ksiegowawsieci.pl.

Kto będzie administratorem Twoich danych osobowych?

Księgowa w sieci Patrycja Szeląg, NIP: 5272978018, prowadząca działalność gospodarczą w Warszawie (02-122) przy ul. W. Sierpińskiego 1A/206, jest administratorem Twoich danych osobowych.

Kiedy podajesz nam dane?

Zbieramy i przetwarzamy dane, które nam podajesz przed i w trakcie nawiązywania oraz kontynuowania współpracy. Podajesz nam dane osobowe zwłaszcza poprzez:

 • wypełnienie formularza dostępnego na naszej Stronie internetowej www.ksiegowawsieci.pl;
 • skorzystanie z kontaktu za pomocą livechata;
 • kontakt telefoniczny i e-mailowy.

Klient jako Administrator danych

Po nawiązaniu współpracy i podpisaniu Umowy występujesz również jako Administrator danych, które gromadzisz w procesie prowadzenia swojej działalności gospodarczej. Obejmuje to zwłaszcza:

 • dane dotyczące wystawionych i otrzymanych dokumentów finansowych,
 • dane dotyczące przeprowadzonych transakcji,
 • dane kontrahentów: dostawców i odbiorców,
 • dane zatrudnionych pracowników,
 • inne dane, których przekazanie może być konieczne w celu właściwego wykonania Umowy.

Powierzenie nam danych do przetwarzania następuje w wyniku zawarcia umowy o powierzenie danych, której zapisy są zawarte w Regulaminie świadczenia usług (por. § 12. Regulaminu).

Jakie dane zbieramy i po co?

Zbieramy i przetwarzamy dane przede wszystkim w celu realizacji umowy lub działań poprzedzających jej zawarcie oraz poprawnego świadczenia usług, w tym usług elektronicznych.
Przetwarzamy dane także w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. obowiązek przechowywania faktur, obowiązki wynikające z Ustawy o AML).
Poza tym, zbieramy i wykorzystujemy dane w celu:

 • archiwalnym;
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi;
 • statystycznym i marketingowym.

Twoje dane są przetwarzane na podstawie art.  6 ust. 1 lit. a) RODO, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Jak długo będziemy przechowywać i  przetwarzać dane?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane na czas wykonania Umowy, a także po jej zakończeniu w celach związanych z dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem Umowy (tj. co o zasady maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonania umowy) oraz wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności w związku z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz obowiązków podatkowych i rachunkowych.
W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody.

Komu udostępniamy Twoje dane?

Zebrane przez nas dane osobowe mogą być udostępnione:

 • podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Mogą to być w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
 • podmiotowi realizującemu obsługę płatności elektronicznych (Tpay);
 • podmiotom realizującym usługę livechat (Tidio);
 • innym zewnętrznym podmiotom wspierającym nas w zakresie usług informatycznych - przy czym wybór podmiotu jest uzależniony od zapewnienia wystarczającej gwarancje odpowiedniej ochrony danych osobowych. Są to np. hostingodawca, operator poczty elektronicznej, firma zarządzająca siecią komputerową, podwykonawcy wykonujący usługi zintegrowane z serwisem administratora (np. operator obsługujący wysyłkę smsów).

Ze względu na korzystanie z usługi livechat, która korzysta z serwerów znajdujących się poza Unią Europejską, dochodzi do przekazania do państwa trzeciego (USA) danych osobowych osób korzystających z tego kanału komunikacji. Dostawca gwarantuje odpowiedni poziom ich ochrony. Więcej informacji znajduje się na stronie https://www.tidio.com/privacy-policy/.

Twoje prawa

W związku z przekazaniem nam danych jesteś uprawniony do żądania:

 • dostępu do swoich danych i ich sprostowania;
 • usunięcia swoich danych;
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych;
 • przeniesienia swoich danych osobowych.

Ponadto, w przypadku w którym przetwarzanie przez Administratora odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Ciebie, masz prawo cofnięcia zgody (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które odbywało się przed jej wycofaniem).
Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania przez nas danych, prosimy o kontakt: rodo@ksiegowawsieci.pl

Polityka cookies

Serwis używa plików cookies .
Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.). Nie zawierają one żadnych danych osobowych.
Wykorzystujemy pliki cookie w celach:

 • statystycznych, za pośrednictwem usługi Google Analytics;
 • marketingowych, za pośrednictwem usługi Google AdWords. Podczas wizyty w naszych serwisach, w pliku cookie zapisany zostaje identyfikator remarketingowy, dzięki któremu możemy wyświetlać nasze reklamy również, gdy przeglądasz inne serwisy internetowe, a które należą do sieci partnerskiej Google AdWords. W tym procesie nie są przetwarzane dane osobowe, reklamy nie zawierają danych poufnych, ani umożliwiających identyfikację osób.

Klikając „Zgadzam się/Akcpetuję/Rozumiem” w okienku z informacją o cookies zgadzasz się na użycie cookies w wyżej wymienionych celach.
W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować wszystkie przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku.
Należy mieć na uwadze, że zmiany ustawień tych plików polegające na ograniczeniu ich stosowania mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych je stosujących np. uniemożliwiając zalogowanie się na konto pocztowe. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowania plików typu cookies.