IP Box. Lista kosztów, które ujmiesz w uldze

Jakie koszty uzyskania przychodów przedsiębiorca może uznać za koszty do obliczenia wskaźnika nexus?

Ulga IP Box stała się popularna wśród podatników podatku PIT. Liczne wnioski o interpretacje podatkowe wskazują, że ulga przyjęła się zwłaszcza wśród programistów i innych przedsiębiorców z branży IT.

Ulga IP Box: dochód

Przedsiębiorca, który chce skorzystać z ulgi IP Box musi obliczyć dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box).

Aby obliczyć dochód z kwalifikowanego IP, przedsiębiorca musi obliczyć wskaźnik nexus.

Czytaj jak obliczyć wskaźnik nexus

W praktyce, działalność programistów rzadko wiąże się z nabywaniem wyników prac badawczo – rozwojowych i kwalifikowanych praw własności intelektualnej od innych przedsiębiorców (litery b, c, d wskaźnika nexus).

Najczęściej przedsiębiorcy z branży IT prowadzą bezpośrednio działalność badawczo- rozwojową i ponoszą związane z tym koszty. Takie koszty ujmuje się pod literą a we wskaźniku nexus.

Wskaźnik nexus: jakie koszty

Jakie koszty uzyskania przychodów przedsiębiorca może uznać za koszty do obliczenia wskaźnika nexus?

Organy podatkowe są zgodne, że do kosztów działalności badawczo-rozwojowej, które mogą być wykazane pod literą a wskaźnika nexus, należą:

  • koszty zakupu sprzętu komputerowego i elektronicznego;
  • koszty związane z zakupem, leasingiem lub najmem samochodu;
  • koszty związane z użytkowaniem samochodu (np. paliwo, ubezpieczenie, serwis);
  • składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe);
  • wpłaty na Fundusz Pracy;
  • koszty kształcenia zawodowego, np. literatura branżowa, udział w kursach, egzaminach;
  • koszty usług telekomunikacyjnych – abonament telefoniczny, opłata za internet;
  • wydatki na zakup tzw. usług w chmurze obliczeniowej (w tym np. hostingu, przestrzeni dyskowej, dzierżawy mocy obliczeniowej czy serwera);
  • koszty podróży służbowych.

Przedsiębiorca musi być w stanie wykazać, że powyższe koszty miały wpływ na wytworzenie kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, np. wspomnianego programu komputerowego. Wymienione wydatki powinny być w szczególności wydatkami poniesionym w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz mieć bezpośredni związek z wykonywanymi przez programistę usługami, np. z wytworzeniem, ulepszeniem oraz rozwojem oprogramowania.

Zajmujemy się tym! Jeżeli potrzebujesz pomocy w rozliczaniu ulgi IP Box, skontaktuj się z nami!