Nie otrzymałeś zapłaty? Dowiedz się, czy możesz wystawić korektę faktury

Przedsiębiorca nie otrzymał zapłaty za umówioną usługę. W związku z tym chce skorygować fakturę „do zera”. Czy może to zrobić?

Pytanie: Jestem przedsiębiorcą i czynnym podatnikiem VAT. Wykonałem umówioną usługę na rzecz kontrahenta i wystawiłem fakturę. Umowa, która ustalała zakres usług została podpisana z przedstawicielem kontrahenta, który jednak nie miał prawa do reprezentacji mojego kontrahenta w tym zakresie.

Nie otrzymałem zapłaty w związku z czym chcę skorygować fakturę „do zera”. Czy mogę to zrobić?

Odpowiedź: Przedsiębiorca nie ma możliwości dokonania korekty do zera wystawionej faktury. Usługa udokumentowana fakturą została faktycznie wykonana a faktura została wprowadzona do obiegu prawnego.

Takie stanowisko zajmują organy skarbowe (por. np. Interpretację indywidulaną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 października 2021, sygn. 0114-KDIP4-2.4012.494.2021.1.WH).

Faktura korygująca w VAT

Zgodnie z ustawą o VAT, przedsiębiorca wystawia fakturę w przypadku sprzedaży towaru lub wykonania usługi. Organy podatkowe uważają, że faktura jest więc dokumentem potwierdzającym tę sprzedaż lub usługę.

Jeżeli, jak w omawianym przypadku, przedsiębiorca rzeczywiście wyświadczył usługę, nie ma podstaw do wystawienia faktury korygującej.
Faktura korygująca ma bowiem na celu korektę faktur pierwotnych, tak aby dokumentowały rzeczywisty przebieg zdarzeń gospodarczych.

W tym przypadku, faktura pierwotna dokumentuje usługę, która rzeczywiście miała miejsce. Czyli jest zgodna z rzeczywistością i nie należy jej zmieniać fakturą korygującą.

Problem jest inny i polega na tym, że przedsiębiorca nie otrzymał należnej zapłaty.

Ulga na złe długi w VAT

W takiej sytuacji, przedsiębiorca ma prawo do skorzystania z tzw. ulgi na złe długi w VAT i PIT.
Ulga na złe długi polega na zmniejszeniu VAT, który przedsiębiorca musiałby wpłacić do urzędu skarbowego. Stosuje się ją w przypadkach nieotrzymania zapłaty wynikającej z wystawionej faktury.
Skorzystać z ulgi można, jeżeli minęło 90 dni od terminu zapłaty określonego na fakturze lub umowie. Korekta podatku może wystąpić na całości wierzytelności, jak również na jej część, jeżeli brak płatności dotyczy tylko części faktury.

Przedsiębiorca musi uważać na terminy. Od daty wystawienia faktury nie mogą minąć 3 lata, licząc od końca roku, w którym faktura została wystawiona (termin został wydłużony na mocy pakietu SLIM VAT 2).

Ulga na złe długi w PIT

W przypadku PIT ulga na złe długi zakłada zmniejszenie podstawy opodatkowania o kwotę faktury, która nie została opłacona po upływie 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze lub w umowie.

Termin jest bardziej restrykcyjny. Przedsiębiorca może obniżyć podstawę opodatkowania, jeżeli nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono fakturę.

Jeżeli potrzebujesz pomocy przy rozliczeniach VAT, skontaktuj się z nami. Chętnie wyręczymy Cię w obowiązkach z tym związanych lub odpowiemy na Twoje pytania!