Zamknięcie firmy i otwarcie nowej a limit sprzedaży w VAT

W opinii przedsiębiorcy, przysługuje mu prawo do zwolnienia z VAT do kwoty limitu 200 000 zł

31 października 2023 r. przedsiębiorca zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej. Był czynnym płatnikiem podatku od towarów i usług. Od początku roku do 31 października, przychody przekroczyły 200 tys. zł.

1 stycznia 2024 r. otworzył ponownie działalność, korzystając ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Działalność została zawieszona 31 stycznia 2024 r.

W opinii przedsiębiorcy, przysługuje mu prawo do zwolnienia podmiotowego w 2024 r. do kwoty limitu 200 000 zł ze względu na fakt, że nowa działalność ma inny profil niż ta prowadzona w 2023 r.

Zwolnienie z VAT a ponowne otwarcie firmy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z przedsiębiorcą.  Jak wyjaśnił, w rozumieniu ustawy o VAT, w momencie ponownego podjęcia działalności gospodarczej od 1 stycznia 2024 r., pomimo zmiany profilu działalności, tj. zakresu oferowanych do sprzedaży towarów, przedsiębiorca jest jednak podmiotem kontynuującym działalność gospodarczą, a nie podmiotem rozpoczynającym wykonywanie działalności gospodarczej.

Skoro więc w 2023 r. przedsiębiorca osiągnął wartość sprzedaży, która przekroczyła łącznie kwotę 200 000 zł (bez kwoty podatku), to nie spełnia wszystkich wymienionych wyżej warunków, aby mógł ponownie skorzystać ze zwolnieniaz podatku od towarów i usług.

Zatem, przedsiębiorcy nie przysługuje prawo do ponownego skorzystania ze zwolnienia z VAT w całym 2024 roku.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 marca 2024 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.57.2024.2.AMA