Składka zdrowotna na karcie. Tak jest dzisiaj, a tak będzie w Polskim Ładzie

Wszystko co trzeba wiedzieć o składce zdrowotnej przedsiębiorcy na karcie podatkowej. Piszemy o aktualnie obowiązujących przepisach i co się zmieni po wejściu w życie tzw. Nowego Polskiego Ładu.

kalkulator nowy lad skladka zdrowotna karta podatkowa

Opodatkowanie w formie karty podatkowej wiąże się z opłacaniem w każdym miesiącu podatku w tej samej wysokości, niezależnie od osiągniętych przychodów i poniesionych kosztów.

Oszczędności na podatku

Dotychczas, przed wejściem w życie przepisów tzw. Polskiego Ładu, przedsiębiorca na karcie podatkowej miał prawo odliczyć składkę zdrowotną od podatku. Możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podatku to oszczędność rzędu ok. 328 zł. Jeżeli kwota składki zapłacona w danym miesiącu przewyższa wysokość podatku, to podlega ona odliczeniu w kolejnych miesiącach.

Polski Ład: brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej

Po wejściu w życie tzw. Polskiego Ładu, przedsiębiorca utraci prawo do pomniejszenia podatku o kwotę składki zdrowotnej.

Oznacza to, że zapłaci podatek w takiej wysokości, jaka wynika z decyzji naczelnika US.

Składka zdrowotna: ile wyniesie?

Wciąż jednak to przedsiębiorcy opodatkowani w formie karty podatkowej zapłacą niższą składkę zdrowotną niż przedsiębiorcy opodatkowani w innych formach.

Składka zdrowotna miesięcznie liczona na podstawie nowych zasad jest uzależniona od kwoty minimalnego wynagrodzenia. Dla przykładu, w 2022 r. będzie wynosiła 270,9 zł.

Pożegnanie z kartą

Niestety, przedsiębiorcy, którzy są zainteresowani opodatkowaniem w tej formie, nie mogą z niej skorzystać. Jak pisaliśmy tutaj, po wejściu w życie Polskiego Ładu, tylko firmy, które już obecnie używają karty, mogą ją dalej stosować.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w zagadnieniach podatkowych lub masz inne pytanie dotyczące tekstu, skontaktuj się z nami. Chętnie odpowiemy na Twoje wątpliwości!