Zmiana z liniówki na kartę podatkową. Jak to zrobić?

Pytanie: jestem lekarzem ortopedą świadczącym usługi w ramach praktyki lekarskiej. Stosuję opodatkowanie liniowe. Czy mogę zmienić formę opodatkowania i zacząć stosować kartę podatkową?

lekarz dokumenty komputer karta podatkowa

Odpowiedź: Tak, lekarz ortopeda będzie mógł skorzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej. Żeby zmienić formy opodatkowania przedsiębiorca powinien złożyć do 20 stycznia naczelnikowi urzędu skarbowego wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej PIT-16.

Naczelnik urzędu skarbowego wyda decyzję i ustali wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej.

Karta podatkowa

Podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność w wolnych zawodach, polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego.

Działalność gospodarcza wykonywana osobiście m.in. przez lekarzy mieści się w definicji wolnego zawodu na potrzeby ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Oprócz tego, lekarz ortopeda musi spełniać inne warunki opodatkowania w formie karty podatkowej, m.in. warunek, że przy prowadzeniu działalności podatnicy nie korzysta usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne oraz, że małżonek podatnika nie prowadzi działalności w tym samym zakresie, z której przychody (dochody) podlegają odrębnemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Podobnie wypowiedział się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 22 września 2021 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.689.2021.2.AP

Jacy inni lekarze mogą zmienić opodatkowanie na kartę podatkową?

Lekarz wykonujący wolny zawód, prowadzący indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską w zakresie chirurgii również może stosować opodatkowanie w formie karty podatkowej. Ostatnio Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z podatnikiem wykonującym ten zawód, chcącym zmienić formę opodatkowania z liniowej na kartę podatkową (interpretacja indywidulana z 22 września 2021 r., sygn.  0113-KDIPT2-1.4011.624.2021.2.AP).

Lekarz neurolog, który dotychczas stosował opodatkowanie liniowe, również uzyskał pozytywną interpretację indywidualną dotyczącą zmiany formy opodatkowania na kartę podatkową (interpretacja indywidualna z 8 września 2021, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.534.2021.2.ISL).

Podobnie lekarz anestezjolog (interpretacja  indywidualna z 2-09-2021, sygn. 0114-KDWP.4011.167.2021.2.MG).

Brak pracowników

Podsumowując, pod pojęciem wolnego zawodu rozumiana jest działalność gospodarcza wykonywana osobiście m.in. przez lekarzy. Należy mieć na względzie, że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu ustawodawca uważa wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą tego zawodu.

Jeżeli jesteś lekarzem i chcesz zacząć korzystać z karty podatkowej, ale wciąż masz wątpliwości, zachęcamy do kontaktu.