5% PIT po nowemu. Co zmienia Polski Ład w IP Box?

Polski Ład wprowadza zmiany do popularnej ulgi podatkowej IP Box, polegającej na opodatkowaniu dochodu 5% PIT. Nowe przepisy przyniosą niektórym przedsiębiorcom jeszcze większe oszczędności.

komputer programista ip box ulga br

Po ulgę IP Box sięga coraz więcej przedsiębiorców. Ta preferencja podatkowa polega na opodatkowaniu atrakcyjną stawką 5% PIT dochodu z praw własności intelektualnej.

Ulga stała się popularna wśród programistów, którzy w ramach prowadzonej działalności sprzedają prawa do programów komputerowych.

Sprawdź 5 rzeczy, które musisz wiedzieć o IP Box.

IP Box w Polskim Ładzie

Wraz z wejściem w życie tzw. Polskiego Ładu, korzystanie z IP Box stanie się jeszcze bardziej atrakcyjne dla niektórych przedsiębiorców.

Od 2022 r. możliwe jest połączenie tej ulgi z inną ulgą na działalność innowacyjną, tzw. ulgą B+R  czy ulgą na działalność badawczo-rozwojową.

W skrócie, ulga B+R pozwala odliczyć koszty poniesione na prowadzoną działalność badawczo – rozwojową dwukrotnie.

Do tej pory, łączenie ulgi IP Box z ulgą B+R nie było możliwe. Zmiana jest odpowiedzią na apele środowisk przedsiębiorców i ekspertów podatkowych. Ma na celu dalsze promowanie działalności innowacyjnej w Polsce.

Koszty do odliczenia w uldze B+R

Możliwość dwukrotnego odliczenia kosztów dotyczy jednak jedynie wymienionych w ustawie o PIT wydatków. Chodzi m.in. o wydatki poniesione na:

 • wynagrodzenia i składki zatrudnianych przez przedsiębiorcę pracowników;
 • wynagrodzenia i składki wypłacane innym firmom na podstawie umowy zlecenia i o dzieło;
 • nabycie materiałów i surowców;
 • specjalistyczny sprzęt;
 • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze świadczone przez określone podmioty;
 • korzystanie z aparatury naukowo- badawczej;
 • uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy i prawa z rejestracji wzoru przemysłowego;
 • amortyzację.

Jak działa ulga B+R?

Jak wspominaliśmy, dzięki uldze B+R możliwe jest odliczenie wymienionych kosztów dwukrotnie.
Oznacza to, że:

 • należy ustalić dochód z prawa własności intelektualnej, czyli przychód pomniejszych o koszty firmowe;
 • otrzymany dochód mnoży się przez wskaźnik nexus;
 • następnie, od tak obliczonego dochodu, po raz kolejny odliczyć koszty na działalność B+R.
 • otrzymany dochód mnożymy przez stawkę 5% podatku.

Dowiedz się, jak obliczyć dochód w IP Box.

Czy programista skorzysta?

Niestety, duża grupa programistów nie ma wysokich koszów prowadzonej firmy. Najczęściej specjaliści IT nie zatrudniają pracowników, nie ponoszą kosztów materiałów czy innych wymienionych wydatków.

Jednak warto przeprowadzić szczegółową analizę swojej działalności. W ramach ulgi B+R będzie możliwe rozliczenie kosztów amortyzacji komputera, jeżeli stanowi środek trwały w firmie. To samo może dotyczyć programów czy licencji ujętych w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych.

Jeżeli chcesz skorzystać z IP Box, ale masz wątpliwości, śmiało, napisz do nas. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.