Ulga IP Box a tworzenie IP w grupie programistów

Przedsiębiorca uczestniczy w zespole programistów, który wytwarza innowacyjne oprogramowanie. Czy może zastosować ulgę IP Box do osiąganego dochodu?

zespół programistów

Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie tworzenia, rozwijania i modyfikacji oprogramowania komputerowego, tj. działalność w zakresie IT, programistyczną.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej programista podpisał umowę ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. W ramach współpracy tworzone jest innowacyjne oprogramowanie.

Do zakresu czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę w ramach opisanych powyżej prac polegających na tworzeniu nowych koncepcji zalicza się między innymi tworzenie i rozwój kodu źródłowego programów komputerowych związanych z funkcjonalnością tworzonej aplikacji oraz jej architekturą.

Działalność programistyczna w grupie

Jak wskazał przedsiębiorca, wytworzona aplikacja (oprogramowanie) jest efektem nie tylko jego pracy, ale również innych podwykonawców spółki. Oprogramowanie składa się z połączenia różnych programów komputerowych (utworów) współdziałających/komunikujących się wzajemnie, tworząc aplikację, z których każdy odrębnie jest przejawem własnej twórczości intelektualnej poszczególnych podwykonawców, w tym przedsiębiorcy, który wystąpił z wnioskiem o interpretację.

Przedsiębiorca opisał, że każdorazowo, zarówno przy tworzeniu, rozwijaniu, czy też ulepszaniu tego programu powstaje utwór, który jest chroniony prawem autorskim.

Jak dodał, każdy z członków zespołu przekazuje za wynagrodzeniem prawa autorskie do stworzonej części oprogramowania, następnie kontrahent staje się właścicielem stworzonego przez członków zespołu programu.

W związku z powyższym, przedsiębiorca chciałby opodatkować dochody uzyskane ze sprzedaży stworzonego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (oprogramowania) z zastosowaniem tzw. ulgi IP Box.

Zdaniem programisty, ma on prawo zastosować ulgę IP Box.

Wytwarzanie IP w grupie – stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

Jednak w ocenie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, nie ma możliwości opodatkowania z zastosowaniem ulgi IP Box dochodów uzyskanych z tworzonych przez przedsiębiorcę niesamodzielnych części programów komputerowych, które dopiero po połączeniu w jedną całość z częściami tworzonymi przez innych wykonawców będą stanowiły program komputerowy podlegający ochronie.
Jak argumentował, niesamodzielne części programów komputerowych nie stanowią kwalifikowanego prawa własności. Natomiast tylko dochód uzyskany z takiego prawa może korzystać z opodatkowania na preferencyjnych zasadach z uwzględnieniem ulgi IP Box.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 stycznia 2023 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.855.2022.2.JG