Prowadzenie kursów online. Stawka ryczałtu

W ramach wykonywanej działalności przedsiębiorczyni zajmuje się udzielaniem dostępu do kursu online.

kursy onlne ryczałt

Przedsiębiorczyni prowadzi działalność gospodarczą od 2024 r. Przeważający rodzaj działalności to PKD 63.12.Z „Działalność portali internetowych”. Jest opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, złożyła oświadczenie o wyborze formy opodatkowania.

W ramach wykonywanej działalności przedsiębiorczyni zajmuje się udzielaniem dostępu do kursu online.

Nagrywa kursy, do których następnie sprzedaje dostęp. Kursy zawierają treści o charakterze edukacyjnym - z zawartością porad pedagogicznych. Dostęp do kursu jest odpłatny. Uzyskuje zatem przychody z należności za dostęp do kursów.

Usługi nie będą stanowiły usług przesyłania strumieni video przez Internet. Przedsiębiorczyni najpierw będzie nagrywała filmy, a dopiero potem je opublikuje (tzn. publikacji będą podlegały gotowe filmy, a nie nagrania na żywo).

Kurs on-line mieszczą się w grupowaniu PKWiU 85.60.10.0 „Usługi wspomagające edukację";

W związku z tym, przedsiębiorczyni pyta, jaką stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych powinny być opodatkowane usługi udzielania dostępu do kursów online.

Zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, dla przychodów uzyskiwanych z tytułu świadczenia usług udzielania dostępu do kursu on-line stawka ryczałtu wynosi 8,5%, zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 maja 2024 r., sygn. 0112-KDSL1-1.4011.185.2024.2.AK