Czy przychody z najmu wpływają na limit do zwolnienia z VAT?

Przedsiębiorca korzystał ze zwolnienia z VAT ze względu na nieprzekroczenie limitu przychodów.

zwolnienie vat

W latach 2017-2022  przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą w zakresie produkcji pieczywa: produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek.

Działalność opodatkowana była w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Przedsiębiorca korzystał ze zwolnienia z VAT ze względu na nieprzekroczenie limitu przychodów.

Dodatkowo osiągał przychody jako osoba prywatna z tytułu wynajmu nieruchomości na cele mieszkaniowe. Przychody z wynajmu również opodatkowane były ryczałtem.

Przedsiębiorca zwrócił się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z pytaniem, czy przychód z wynajmu nieruchomości jako osoba prywatna wliczamy do przychodów z działalności gospodarczej do limitu zwolnienia VAT.

Najem a limit do zwolnienia z VAT

Dyrektor KIS wskazał, że obrót uzyskiwany w związku z najmem nieruchomości wliczany będzie do wartości sprzedaży.

W konsekwencji, jeżeli łączna wartość sprzedaży w ramach działalności gospodarczej w zakresie produkcji pieczywa oraz najmu nieruchomości przekroczyła w którymś roku 200 tys. zł, to od momentu przekroczenia tej kwoty przedsiębiorca nie mógł korzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku VAT.

Przychód z wynajmu nieruchomości jako osoba prywatna należy wliczyć do przychodów z działalności gospodarczej do limitu zwolnienia od podatku VAT – podsumował organ.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 30 listopada 2023 r., sygn. 0112-KDIL1-2.4012.458.2023.2.AS