Darowizna nakładów na budynek a podatek VAT

Wspólnicy zamierzają zakończyć działalność spółki jawnej, a grunt wraz z budynkami podzielić pomiędzy dwójką swoich dorosłych dzieci.

VATVAT

Na gruntach należących do wspólników – małżeństwa – spółka jawna wzniosła budynki, między innymi magazyn i dom weselny. Budynki stały się własnością spółki jawnej, a grunty pozostały nadal własnością prywatną wspólników.

Wspólnicy zamierzają zakończyć działalność spółki jawnej, a grunt wraz z budynkami podzielić pomiędzy dwójką swoich dorosłych dzieci. Wspólnicy pozostawiają do decyzji obdarowanym, w jaki sposób przekazany grunt wraz z budynkami będzie wykorzystywany w przyszłości przez obdarowanych

W związku z tym, wspólnicy chcieliby wiedzieć, czy zakończenie działalności spółki jawnej będzie rodziło obowiązek podatkowy w VAT wynikający z nieodpłatnego przeniesieniem nakładów związanych z wzniesieniem budynku na cudzym gruncie.

Darowizna nakładów a podatek VAT

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przypomniał, że dla celów VAT odpłatnym świadczeniem usług są wszelkie inne nieodpłatne świadczenia usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.

Innymi słowy, jeżeli podatnik wykona nieodpłatnie usługę, której cel nie jest związany z wykonywaną przez niego działalnością gospodarczą, to świadczenie takie – choć dokonane nieodpłatnie – traktować należy dla celów VAT jak świadczenie odpłatne, a w konsekwencji – jako czynność podlegającą opodatkowaniu VAT – wskazał.

W związku z powyższym nieodpłatne przekazanie nakładów poniesionych na wzniesienie budynków, należy uznać za odpłatne świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT, które będzie podlegało opodatkowaniu tym podatkiem – stwierdził.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 21 grudnia 2023 r., sygn. 0111-KDIB3-1.4012.698.2023.2.AB