Przekazanie lokali z firmy do majątku prywatnego. Forma opodatkowania

Po przekazaniu lokali na cele prywatne, będą wykorzystywane na cele najmu

Przedsiębiorczyni prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Głównym przedmiotem działalności jest wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi.

Przychody uzyskiwane przez przedsiębiorczynię w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w 2023 r. były opodatkowane podatkiem liniowym.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej nabyła ona łącznie 3 lokale użytkowe i odliczała VAT wynikający z takich transakcji. Lokale zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych i amortyzowane jako składniki prowadzonej działalności gospodarczej.

Przedsiębiorczyni planuje wyłączenie lokali z prowadzonej przez nią działalności gospodarczej i przekazanie ich na cele prywatne (tj. do swojego majątku prywatnego). Po przekazaniu lokali na cele prywatne, będą wykorzystywane na cele najmu (tzw. najem prywatny).

Przekazanie lokali firmowych do majątku prywatnego - opodatkowanie

Zdaniem przedsiębiorczyni, przychody z najmu lokali osiągane po przekazaniu lokali na cele prywatne należy kwalifikować jako pochodzące z najmu prywatnego i w konsekwencji podlegające opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z tym stanowiskiem. Przypomniał, że w takiej sytuacji, jeśli przychód w danym roku podatkowym nie przekroczy kwoty 100.000 zł wówczas ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wyniesie 8,5%. Natomiast po przekroczeniu tego limitu, od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w wyniesie 12,5% przychodów.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 kwietnia 2024 r., sygn. 0114-KDIP3-2.4011.170.2024.2.MT