W 2023 r. nowa wysokość składki zdrowotnej dla ryczałtowców

ZUS podał nowe wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem.

składka zdrowotna

Wysokość składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą zmieni się w 2023 r. Składka będzie wyższa od składki obowiązującej w 2022 r.

Nowa wysokość składki zdrowotnej w 2023 r.

Nowa wysokość składki zdrowotnej w 2023 r. dla osób rozliczających się ryczałtem:

  • Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 376,16 zł, w przypadku gdy przychody z działalności gospodarczej nie przekroczyły 60 000 zł.
  • Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 626,93 zł w przypadku, gdy przychody z działalności gospodarczej przekroczyły 60 000 zł i nie przekroczyły 300 000 zł.
  • Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 1.128,48 zł w przypadku, gdy przychody z działalności gospodarczej przekroczyły 300 000 zł.

Składka zdrowotna dla ryczałtowców

Co prawda, wysokość składki zdrowotnej wynosi 9% podstawy wymiaru dla wszystkich przedsiębiorców na ryczałcie. Jednak wysokość podstawy wymiaru składki zdrowotnej jest uzależniona od:

  • Przychodów przedsiębiorcy;
  • Przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego.

Nadpłata i niedopłata składki zdrowotnej

Składkę zdrowotną adekwatną dla danego progu przychodowego płaci się sukcesywnie, dopiero po jego przekroczeniu. Jednak wejście w dany próg oznacza, że każda składka zdrowotna powinna być zapłacona w wysokości odpowiedniej dla tego progu. Płacąc sukcesywnie, np. składkę w wysokości 376,16 zł przez kilka pierwszych miesięcy w roku, a następnie składkę 629,93 zł przez kolejne miesiące, przedsiębiorca będzie zmuszony do wpłaty zaległych składek (różnicy między wysokością wyższej a niższej składki).

Dlatego przedsiębiorcy, którzy przewidują, że w trakcie roku przekroczą określony pułap przychodów, niejednokrotnie decydują się na nadpłacanie składki od początku roku.