Składka zdrowotna na ryczałcie. Aktualne przepisy vs. Polski Ład

Wszystko co trzeba wiedzieć o składce zdrowotnej przedsiębiorcy na ryczałcie. Piszemy o aktualnie obowiązujących przepisach i co się zmieni po wejściu w życie tzw. Nowego Polskiego Ładu.

pieniadze dokumenty skladka zdrowotna ryczalt

Przedsiębiorca będący na ryczałcie ma prawo odliczyć od podatku składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Odnosi się to jedynie do opłaconych składek. Jeżeli składka na ubezpieczenie zdrowotne nie została w danym miesiącu opłacona, przedsiębiorca nie ma prawa obniżyć wysokości ryczałtu.

Składka zdrowotna: tak jest dzisiaj

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi obecnie 9% podstawy wymiaru. Natomiast od podatku odlicza się ja w wysokości 7,75 % (a nie 9%) podstawy wymiaru.

9% podstawy wymiaru stawki zdrowotnej wynosi w 2021 r. 381,81 zł. Co oznacza, że przedsiębiorcy mogą odliczyć od ryczałtu 328 zł (w zaokrągleniu).

Polski Ład, ryczałt i odliczenie składki zdrowotnej

Odliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od ryczałtu od nowego roku nie będzie możliwe. Po wejściu w życie ustaw wchodzący w skład tzw. Nowego Ładu taka możliwość zostanie podatnikom odebrana.

Obliczenie składki zdrowotnej

Polski Ład zmieni także sam sposób obliczenia składki zdrowotnej. Co prawda sama wysokość składki zdrowotnej nie zmieni się i będzie wynosić 9% podstawy wymiaru.

Wysokość podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla przedsiębiorców korzystających z ryczałtu, zgodnie z Nowym Ładem, będzie uzależniona od:

  • jego przychodu (a właściwie wejścia do jednego z trzech progów przychodowych);
  • przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego.

Polski Ład przewiduje trzy progi przychodów:
•    do 60 tys. zł
•    60-300 tys. zł
•    powyżej 300 tys. zł

Składka zdrowotna na ryczałcie: jaka wysokość?

Na chwilę obecną, nie znamy wysokości przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale 2021 r. Znane są dane dla II kwartału, kiedy to wysokość wynagrodzenia wynosiła 5775,25 zł.

Co oznacza, że dla trzech opisanych grup ryczałtowców, składka zdrowotna będzie wynosiła w przybliżeniu:

  • 3 742,36 zł rocznie, czyli ok. 312 zł /miesięcznie;
  • 6 237,27 zł, czyli ok. 519,77 zł/ miesięcznie;
  • 11 227,09 zł, czyli ok. 935,59 zł/miesięcznie.

Składka zdrowotna na ryczałcie: zalety

Niestety, większość przedsiębiorców odczuje nagatywny wpływ tzw. Polskiego Ładu na wysokość ich obciążeń, w tym z tytułu składki zdrowotnej. Jednak, w przypadku korzystania z ryczałtu, przedsiębiorca zyskuje pewność, w jakiej wysokości składkę zapłaci.

W innych formach opodatkowania, np. na zasadach ogólnych lub liniowo, wysokość składki zależy od dochodu. Dlatego właściwą wysokość składki przedsiębiorcy poznają dopiero na koniec roku. To czyni ryczałt, w niektórych przypadkach, bardziej atrakcyjny dla podatników.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w rozliczaniu składki zdrowotnej lub masz inne pytania, skontaktuj się z nami. Chętnie odpowiemy!