Zakładasz firmę w trakcie miesiąca? Oblicz, ile ZUS zapłacisz

Pytanie: Rozpoczynam działalność gospodarczą w trakcie miesiąca. W jaki sposób obliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne?

kalendarz otwarcie firmy w trakcie miesiaca

Odpowiedź: Przedsiębiorca, który zarejestruje działalność w trakcie miesiąca ma prawo do opłaty składki na ubezpieczenia społeczne proporcjonalnie do okresu podlegania ubezpieczeniom. Nie dotyczy to składki zdrowotnej, którą należy opłacić w całości.

Jak obliczyć składki?

Jeżeli objęcie ubezpieczeniami społecznymi trwa krócej niż miesiąc, podstawę wymiaru pomniejsza się proporcjonalnie.

W tym celu przedsiębiorca powinien:

  • podzielić podstawę wymiaru przez liczbę dni kalendarzowych danego miesiąca;
  • pomnożyć otrzymaną liczbę przez liczbę dni podleganiu ubezpieczeniom.

Trzeba przy tym pamiętać, że minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne to 3 155,40 zł.

Podstawa wymiaru: zaokrąglenia

Uwaga! Przy dzieleniu podstawy wymiaru przez liczbę dni miesiąca przedsiębiorca nie powinien zaokrągla wyniku i to bez względu na liczbę miejsc po przecinku po podzieleniu.
Dopiero po pomnożeniu przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniom należy zaokrąglić podstawę wymiaru składek do pełnych groszy (z uwzględnieniem trzeciego miejsca po przecinku):

  • w górę – jeżeli końcówka jest równa lub wyższa od 0,5 gr.
  • w dół – jeżeli końcówka jest niższa od 0,5 gr.

Dla przykładu, przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą 13 kwietnia, powinien podzielić kwotę 3 155,40 zł przez 30, a potem pomnożyć przez 18. Otrzymana kwota 1 893,24 zł stanowi podstawę wymiaru składek ubezpieczeniowych.

Otrzymaną zgodnie z powyższymi zasadami liczba jest podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne. Przedsiębiorca powinien pomnożyć ją przez wysokość składki w procentach.

Wysokości składek na ubezpieczenia społeczne w % są następujące:

emerytalne rentowe wypadkowe chorobowe FP i FS
19,52% 8% 1,67% 2,45% 2,45%

Składka zdrowotna

Składka zdrowotna funkcjonuje na innych zasadach niż wyżej opisane. Przede wszystkim, jest niepodzielna. W związku z tym, niezależnie od liczby dni podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu, przedsiębiorca musi opłacić składkę zdrowotną w pełnej wysokości.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2021 r. wynosi 381,81 zł.

Zajmujemy się tym! Jeżeli potrzebujesz pomocy w rozliczeniu z ZUS, skontaktuj się z nami. Odpowiemy na Twoje pytania!