Przegląd VAT dla Mikro i Małych Firm - 11-17 października 2021 r.

Czy prowadzenie szkoleń na instruktora zawodu korzysta ze zwolnienia z VAT? Jak przechowywać elektronicznie paragony? Sprawdź w Przeglądzie VAT dla Mikro i Małych Firm.

Prowadzenie szkoleń na instruktora zawodu zwolnione z VAT

Usługi polegające na prowadzeniu szkoleń z kursu pedagogicznego na instruktora praktycznej nauki zawodu mogą korzystać ze zwolnienia od podatku VAT.

Szkolenia na instruktora praktycznej nauki zawodu świadczone przez przedsiębiorcę są kierowane do wykwalifikowanych osób zawodowo w swoje branży w celu prowadzenia praktycznej nauki zawodu.

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę i umiejętności szkoleniowe w zakresie bycia instruktorem praktycznej nauki zawodu.

Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, który posiada zgodę Kuratorium Oświaty na prowadzenie kursów pedagogicznych oraz wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. Przedsiębiorca nie jest uczelnią i jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk oraz nie jest instytutem badawczym. Szkolenia odbywają się na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.

W tej sytuacji, przedsiębiorca spełnia przesłanki do korzystania ze zwolnienia VAT.

Interpretacja indywidulana Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 października 2021, sygn. 0111-KDIB3-2.4012.485.2021.2.ASZ

Warunki przechowywania elektronicznego paragonów

Sprawa dotyczy przedsiębiorcy, który zamierza wprowadzić zmiany w systemie ewidencjonowania i przechowywania dokumentacji sprzedaży towarów. Przedsiębiorca będzie generować oraz drukować paragony fiskalne, tj. egzemplarze przeznaczone dla nabywcy. Jednocześnie treść paragonów będzie automatycznie zapisywana na elektronicznym nośniku danych (tj. na karcie pamięci w drukarce fiskalnej). Oryginały paragonów fiskalnych, po ich wydrukowaniu, będą niszczone. Treść paragonów zapisywana na elektronicznym nośniku danych będzie mogła zostać w każdej chwili odczytana na komputerze.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się, że przedsiębiorca może przechowywać paragony jedynie w wersji elektronicznej, zapewniając możliwość ich odczytu oraz wydruku na żądanie organów skarbowych.

Interpretacja indywidulana Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 października 2021, sygn. 0114-KDIP1-3.4012.540.2021.1.JG

Udzielenie abonamentu na pakiet aplikacji nie stanowi usług elektronicznych dla celów VAT

Przedsiębiorca świadczy na rzecz prawników, osób fizycznych prowadzących kancelarie, usługę abonamentową dostępu do systemu informatycznego obsługi kancelarii. W ramach abonamentu klient otrzymuje dostępu do pakietu aplikacji oraz wsparcie w obsłudze technicznej.

W świetle obowiązujących przepisów, zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, świadczonych przez przedsiębiorcę usług polegających na sprzedaży abonamentu na pakiet aplikacji, nie można uznać za usługi elektroniczne w rozumieniu ustawy o VAT. Przedsiębiorca nie ma obowiązku oznaczania w ewidencji VAT faktur wystawionych za świadczone usługi symbolem „EE”.

Interpretacja została wydana wg stanu prawnego obowiązującego przed 1 lipca 2021 r.

Interpretacja indywidulana Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 października 2021, sygn. 0112-KDIL1-2.4012.323.2021.2.NF