Wniosek o wydanie interpretacji w uldze IP Box

Opłata za wydanie interpretacji dotyczącej stosowania ulgi IP Box. Czy wejdzie do wskaźnika nexus?

Z wnioskiem o interpretację wystąpił przedsiębiorca, który w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wytwarza oprogramowanie. Programista chciał wiedzieć, czy ma prawo do stosowania ulgi IP Box.

Warunki stosowania ulgi IP Box

Programista szczegółowo opisał prowadzoną działalność w branży IT. Wyraził stanowisko, że spełnia wszystkie przesłanki do zastosowania 5% stawki podatku dochodowego w ramach ulgi IP Box. M.in. programista zaznaczył, że

 • prowadzi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu ustawy o PIT,
 • osiąga dochody ze sprzedaży praw do wytworzonych przez siebie programów komputerowych,
 • osiągany dochód jest dochodem z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP),
 • ponosi koszty, które mogą być zastosowane do obliczenia wskaźnika nexus,
 • na bieżąco prowadzi ewidencję, która jest wymagana do zastosowania ulgi IP Box.

Koszty działalności programistycznej

Dodatkowo przedsiębiorca wskazał, że w ramach prowadzonej działalności ponosi koszty, które są ściśle (bezpośrednio) związane z wytarzaniem oprogramowania. Wobec tego, jego zdaniem, ponoszone koszty mogą służyć do obliczenia wskaźnika nexus w uldze IP Box.

Wśród ponoszonych kosztów bezpośrednio związanych z wytwarzaniem oprogramowania wymienił m.in.

 • raty leasingowe, ubezpieczenie i użytkowanie samochodu, tj. koszty paliwa, koszty napraw i inne koszty związane z jego eksploatacją i serwisem;
 • usługi telekomunikacyjne (abonament telefoniczny i internet), nabycie smartphona, etui, smartwatcha itp.;
 • nabycie sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń peryferyjnych;
 • nabycie literatury i szkoleń, konferencji, wyjazdów branżowych (materiały doskonalenia zawodowego, podróże w celach zawodowych);
 • nabycie urządzeń i materiałów biurowych (materiały i sprzęty biurowe i eksploatacyjne);
 • abonament za dostęp do programu księgowego;
 • utrzymanie biura (amortyzacja biura, opłaty za media w wysokości przypadającej na część biurową: prąd, gaz, wywóz szamba);
 • opłata za wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącą stosowania ulgi IP Box.

Jeżeli chodzi o ten ostatni rodzaj kosztów, programista wskazał, że zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Finansów (Objaśnienia podatkowe z dnia 15 lipca 2019 r., dotyczące preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej - IP Box): „podatnik chcący skorzystać z preferencji IP Box wobec dochodów z autorskiego prawa do programu komputerowego i otrzymać w tym zakresie stosowną ochronę prawnopodatkową powinien złożyć wniosek o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Ze względu bowiem na wspominaną powyżej dynamikę ewolucji budowy i funkcjonowania programów komputerowych oraz brak wykształconej praktyki stosowania przepisów o IP Box w tej materii, ogólne objaśnienia podatkowe nie stanowią najbardziej adekwatnej instytucji prawnej zapewniającej ochronę prawnopodatkową dla podatnika”.

Wydatek na interpretację podatkową w uldze IP Box

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się, że programista ma prawo do stosowania ulgi IP Box.

Jednak w ocenie organu, do kalkulacji wskaźnika nexus (litera a) programista nie może ująć kosztu, który jest związany z opłatą za wydanie interpretacji podatkowej dotyczącej stosowania ulgi IP Box. Jego zdaniem, nie ma ona związku z wytworzeniem, rozwinięciem bądź modyfikacją kwalifikowanego IP. Dlatego też nie może zawierać się we wskaźniku nexus – podsumował Dyrektor KIS.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 6 czerwca 2024 r., sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.507.2022.12.SJ