Amortyzacja budynku niemieszkalnego. Czy jest możliwa po 2022 r.?

Zdaniem przedsiębiorcy, dom opieki używany jako środek trwały w firmie, może podlegać amortyzacji.

budynek niemieszkalny

Przedsiębiorca w ramach działalności gospodarczej prowadzi niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, tj. dom opieki. Przychody z działalności rozlicza 19% podatkiem liniowym.

W 2021 r. przedsiębiorca zlecił rzeczoznawcy majątkowemu sporządzenie dla wspomnianej nieruchomości operatu szacunkowego (wyceny nieruchomości). Wycena była sporządzona dla potrzeb ustalenia wartości początkowej środka trwałego (budynku) w celu rozpoczęcia amortyzacji budynku domu opieki. Budynek spełniał warunki do uznania go za środek trwały, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przedsiębiorca wprowadził budynek do ewidencji środków trwałych na podstawie dokonanej wyceny i rozpoczął jego amortyzację.

Przedsiębiorca chciałby wiedzieć, czy opisany budynek, w którym prowadzony jest dom opieki może podlegać amortyzacji, zgodnie z ustawą o PIT.

Zdaniem przedsiębiorcy, budynek (dom opieki) oznaczony w ewidencji gruntów i budynków jako budynek szpitala i inny budynek opieki zdrowotnej, może podlegać amortyzacji. Nie ma do niego zastosowania wyłączenie z amortyzacji budynków mieszkalnych.

Amortyzacja budynku niemieszkalnego

Z takim stanowiskiem zgodził się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Jak wskazał, znowelizowane przepisy ustawy o PIT dotyczące zakazu amortyzacji nie mają zastosowania do budynków niemieszkalnych. Z tej też przyczyny, budynek, w którym prowadzony jest dom opieki, może podlegać amortyzacji

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 4 sierpnia 2023 r., sygn. 0112-KDIL2-2.4011.460.2023.2.IM