Brak prawa jazdy. Czy uniemożliwi odliczanie kosztów związanych z samochodem?

Przedsiębiorca nie ma prawa jazdy ze względów zdrowotnych

Przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą jako doradca podatkowy. Świadczy usługi na  rzecz podmiotów mających siedzibę w różnych częściach Polski. W najbliższym czasie przedsiębiorca planuje dokonać zakupu samochodu osobowego, będzie współwłaścicielem samochodu. Drugim współwłaścicielem będzie inna osoba fizyczna, z którą nie pozostaje w związku małżeńskim.

Samochód będzie wykorzystywany do celów związanych z działalnością gospodarczą przedsiębiorcy (np. dojazdy na spotkania z klientami, dojazdy do urzędów, dojazdy do sądów) oraz do celów prywatnych (np. dojazdy na zakupy, wyjazdy na urlop).

Przedsiębiorca nie ma prawa jazdy ze względów zdrowotnych. W związku z tym przy używaniu samochodu, w tym również przy używaniu samochodu do  celów związanych z działalnością gospodarczą, będzie korzystał z pomocy osób posiadających prawo jazdy.

Brak prawa jazdy a koszty związane z samochodem

W związku z tym, przedsiębiorca chciałaby wiedzieć, czy - proporcjonalnie do jego udziału we współwłasności samochodu – będzie przysługiwało prawo do odliczenia 50% kwoty naliczonego podatku VAT od wydatków związanych z nabyciem i użytkowaniem samochodu.

Zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, analiza zdarzenia oraz treści przywołanych przepisów prawa podatkowego prowadzi do wniosku, że skoro przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem podatku VAT, a pojazd samochodowy będzie wykorzystywany zarówno do działalności gospodarczej,  jak i do celów prywatnych, to od wydatków związanych z tym samochodem - proporcjonalnie do posiadanego udziału we współwłasności samochodu – przedsiębiorca będzie miał prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 marca 2024 r., sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.19.2024.3.OS