Darowizna auta wykupionego z leasingu. Skutki w PIT

Po dokonaniu prywatnego wykupu auta, przedsiębiorca planuje przekazanie w ramach darowizny pojazdu na rzecz brata.

PITauto

Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą wg PKD 25.62.Z – obróbka mechaniczna elementów metalowych. Rozlicza się wg stawki liniowej 19%.

W ramach prowadzonej działalności, zawarł w 2021 roku umowę leasingu operacyjnego samochodu osobowego. Umowa wygaśnie w 2026 roku. Samochód osobowy wykorzystywany był na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą w ramach tzw. użytku mieszanego, tj. zarówno na cele prywatne, jak i na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca planuje wcześniejszy prywatny wykup auta na przełomie 2023 i 2024 roku. Zapłata kwoty stanowiącej kwotę wykupu zostanie udokumentowana fakturą VAT wystawioną przez leasingodawcę.

Przedsiębiorca nie zaliczy faktury VAT do kosztów podatkowych i nie dokona również odliczenia podatku VAT naliczonego.

Po dokonaniu prywatnego wykupu auta, przedsiębiorca planuje przekazanie w ramach darowizny pojazdu na rzecz brata.

Przedsiębiorca chciał wiedzieć, jak darowizna wpłynie na jego obowiązki podatkowe, szczególnie w zakresie PIT.

Darowizna auta a podatek dochodowy

Jak stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, planowana darowizna samochodu wykupionego z leasingu nie spowoduje u przedsiębiorcy powstania przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jak przypomniał, darowizna jest czynnością nieodpłatną i nie powoduje powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 9 stycznia 2024 r., sygn. 0112-KDWL.4011.81.2023.2.DK