Darowizna samochodu wycofanego z firmy. Co z podatkiem VAT?

Przedsiębiorca chciałby podarować samochód do użytku żonie, z którą posiada rozdzielność majątkową.

Przedsiębiorca wykupił samochód osobowy z leasingu. Pojazd był samochodem firmowym osobowym. Z racji wykonywanego zawodu umożliwiającego pracę zdalną był wykorzystywany w największej części do celów prywatnych. Umożliwiał także dojazd do klientów, gdy zachodziła taka potrzeba. W związku z tym, od wydatków z nim związanych przedsiębiorca odliczał połowę VAT.

Przedsiębiorca zamknął działalność, złożył formularz VAT-Z oraz sporządził „Spis z natury towarów na dzień zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu” oraz „Spis składników majątku”.

Samochód chciałby podarować do użytku najbliższej rodzinie – żonie, z którą posiada rozdzielność majątkową.

Przedsiębiorca zwrócił się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z pytaniem, czy przekazanie samochodu żonie będzie rodziło obowiązek uiszczenia podatku VAT.

Darowizna wycofanego z firmy auta a podatek VAT

Jak stwierdził Dyrektor KIS, samochód w dniu przekazania w formie darowizny nie będzie już wykorzystywany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zatem darowizna na rzecz żony będzie stanowić zwykłe wykonanie prawa własności. Tym samym, darowizna będzie dotyczyć samochodu stanowiącego majątek prywatny. Skutkiem tego, zamierzona czynność nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Organ podsumował, że planowana na rzecz żony darowizna samochodu osobowego nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W związku z darowizną tego samochodu przedsiębiorca nie będzie działał w charakterze podatnika, w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, lecz dokona zarządu majątkiem osobistym.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 29 listopada 2023 r., sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.590.2023.2.MJ