Dofinansowanie na pracownika to wyższy podatek do zapłaty

Przedsiębiorca chciałby wiedzieć, czy uzyskane dofinansowanie stanowi przychód, który jest opodatkowany PIT.

PITInne
pracownicy dofinansowanie kształcenie

Przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Prowadzona przez niego firma zajmuje się handlem detalicznym. Działalność jest opodatkowana na zasadach ogólnych.

Przedsiębiorca otrzymał dofinansowanie kosztów nauki zawodu młodocianego pracownika. Dofinansowanie zostało przyznane decyzją burmistrza w mieście, w którym jest prowadzona działalność.

Otrzymana pomoc stanowi pomoc de minimis.

W związku z otrzymanym dofinansowaniem, przedsiębiorca chciałby wiedzieć, czy uzyskana pomoc stanowi dla niego przychód podatkowy podlegający opodatkowaniu.

W ocenie przedsiębiorcy, dofinansowanie nie jest przychodem i nie powinno być opodatkowane PIT.

Dofinansowanie na kształcenie to przychód w PIT

Z takim stanowiskiem nie zgodził się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Otrzymane dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi przychód z działalności gospodarczej podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – uznał.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 marca 2023 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.43.2023.2.KP