Firma na Ukrainie prowadzona z Polski. Sprawdź, gdzie zapłacisz podatek

Przedsiębiorca chciał wiedzieć, gdzie opodatkować dochód uzyskany w Polsce przez jego firmę zarejestrowaną na Ukrainie.

it zdalnie

Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej zwrócił się przedsiębiorca prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Ukrainy. Przedsiębiorca w ramach działalności świadczy usługi z zakresu programowania.

Rezydencja podatkowa na Ukrainie

Programista jest podatkowym rezydentem Ukrainy i z tytułu prowadzonej firmy odprowadza tam podatek dochodowy.

Jak wskazał we wniosku, 27 lutego 2022 r. przekroczył granicę Rzeczpospolitej Polskiej i w dalszym ciągu tu przebywa. Zamieszkuje u koleżanki, podnajmując pokój. Nie zamieszkuje na terytorium Polski z rodziną, wobec czego centrum interesów prywatnych oraz gospodarczych w dalszym ciągu ma na Ukrainie, tj. rodzina, znajomi oraz źródło dochodów w postaci prowadzonego przedsiębiorstwa znajdują się na Ukrainie.

Przedsiębiorca zaznaczył, że zamierza powrócić na terytorium Ukrainy tak szybko, jak tylko będzie to możliwe (bezpieczne) i nie planuje pozostawać na stałe w Polsce, ani formalnie przenosić na terytorium Polski centrum swoich interesów życiowych i gospodarczych, a zwłaszcza otwierać na terytorium Polski działalności gospodarczej.

Ukraińska firma prowadzona z Polski

Z dniem 30 sierpnia 2022 r. upłynęło 183 dni przebywania programisty na terytorium Polski.

W okresie czerwiec-sierpień 2022 r. przedsiębiorca świadczył, poprzez prowadzoną na Ukrainie działalność gospodarczą, usługi programistyczne na rzecz polskiej spółki prawa handlowego.

Zdaniem programisty, uzyskany przez przedsiębiorcę w miesiącach czerwiec-sierpień 2022 r. dochód podlega opodatkowaniu wyłącznie na terytorium Ukrainy.

Firma prowadzona zdalnie z Polsk - zdanie skarbówkii

Z takim stanowiskiem nie zgodził się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

W ocenie organu, skoro przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą zdalnie z terytorium Polski pozwala to uznać, że prowadzi działalność gospodarczą w Polsce za pomocą „zakładu” (w rozumieniu międzynarodowego prawa podatkowego). Uzyskany dochód z prowadzonej działalności, który może być przypisany temu zakładowi położonemu na terytorium Polski podlega opodatkowaniu tylko w Polsce.

W konsekwencji uzyskany w miesiącach czerwiec-sierpień 2022 r. dochód podlega opodatkowaniu w Polsce.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 lutego 2023 r., sygn. 0114-KDIP3-2.4011.1176.2022.2.BM