Skutki zapłaty gotówką powyżej 15 000 zł na aukcji komorniczej

Czy zapłacona gotówką kwota ponad 15.000 zł może być kosztem podatkowym, gdy płatność dotyczy aukcji komorniczej?

Przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, jest czynnym podatnikiem VAT. Kupił na licytacji komorniczej ciągnik rolniczy. Otrzymał fakturę, na której sprzedawcą jest inny podmiot, nabywcą jest przedsiębiorca, ale jest też adnotacja na fakturze, że wystawił ją komornik. Faktura zapłacona komornikowi częściowo przelewem, a pozostała część gotówką.

Przedsiębiorca ma wątpliwości, czy zapłacona gotówką kwota ponad 15.000 zł może być kosztem podatkowym w świetle przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zapłata gotówką na aukcji komorniczej a limit 15 000 zl

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zauważył, że przepisy nakazują dokonywać płatności wynikających z transakcji za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy. W przypadku gdy przepisy odrębne regulują płatność inną niż transfer środków na rachunek innego przedsiębiorcy, omawiane przepisy nie powinny znaleźć zastosowania. Takim odrębnym przypadkiem jest pośrednictwo w płatności komornika, który nie jest przedsiębiorcą.

Celem tego przepisu jest wzmocnienie przejrzystości przepływów finansowych między przedsiębiorcami. W przypadku gdy płatność jest dokonywana zgodnie z przepisami odrębnymi za pośrednictwem komornika, jako podmiotu zaufania publicznego, realizacja tego celu nie jest zagrożona – argumentował organ.

Jak ocenił, obostrzenie nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą przekazuje bez pośrednictwa rachunku bankowego komornikowi zapłatę za nabyty w drodze licytacji komorniczej ciągnik rolniczy, którego wartość przekracza 15 000 zł.
Dyrektor KIS podsumował, że zapłacona gotówką kwota ponad 15.000 zł może być kosztem podatkowym na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 2 luty 2024 r., sygn. 0112-KDIL2-2.4011.861.2023.2.MM