Limit 150 000 zł przy leasingu auta. Jak liczyć?

Przedsiębiorca chciałby wiedzieć, czy limit 150 000 zł dotyczy opłaty związanej z wykupem auta z leasingu

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą jest czynnym podatnikiem VAT. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się wykonywaniem instalacji elektrycznych.
W ramach prowadzonej działalności gospodarczej chce zawrzeć umowę leasingu operacyjnego.

Na wartość samochodu składać się będą:

  • opłaty związane z używaniem samochodu osobowego w ramach umowy leasingu operacyjnego, w tym opłata wstępna oraz raty leasingowe (część kapitałowa);
  • opłata końcowa związana z wykupem samochodu osobowego z leasingu operacyjnego.

Samochód będzie wykorzystywany w 100% w działalności gospodarczej, w związku z powyższym zostanie założona ewidencja przebiegu pojazdu i zostanie założona w urzędzie skarbowym deklaracja VAT-26.

Limit 150 000 zł przy leasingu

W związku z tym, przedsiębiorca chciałby wiedzieć, czy limit 150 000 zł wynikający z ustawy o PIT dotyczy wyłącznie opłat związanych z używaniem samochodu osobowego w ramach umowy leasingu operacyjnego (tj. opłaty wstępnej i rat leasingowych), natomiast nie dotyczy opłaty końcowej związanej z wykupem samochodu osobowego z leasingu operacyjnego.

Zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, przy ustaleniu wartości pojazdu dla celów podatkowych należy uwzględnić wartość pojazdu wynikającą z umowy leasingu, czyli – w omawianym przypadku - będą to: opłata wstępna, raty kapitałowe oraz kwota wykupu.

Organ wskazał, że wykup przedmiotu leasingu jest podatkowo transakcją odrębną od samego leasingu, a w związku z tym limit 150 000 zł przedsiębiorca powinien naliczyć osobno dla leasingu oraz osobno dla wykupu.

Limit 150 000 zł a opłata za wykup

Dyrektor KIS podsumował, że  limit 150 000 zł dotyczy wyłącznie opłat związanych z używaniem samochodu osobowego w ramach umowy leasingu operacyjnego (tj. opłaty wstępnej i rat leasingowych), natomiast nie dotyczy opłaty końcowej związanej z wykupem samochodu osobowego z leasingu operacyjnego.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 maja 2024 r., sygn. 0112-KDIL2-2.4011.218.2024.1.WS