Wysłany przez pomyłkę PIT36L. Czy uniemożliwia wybór skali podatkowej na 2022 rok?

Podatniczka chciała wiedzieć, czy omyłkowe złożenie deklaracji PIT36L uniemożliwia rozliczenie dochodu za 2022 rok według skali podatkowej.

wysłanie deklaracji PIT

Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą. W 2022 roku złożyła deklarację o zmianie sposobu opodatkowania. Wybrała podatek liniowy, zamiast skali podatkowej, którą stosowała wcześniej.

Jednak, na podstawie przepisów zmieniających ustawę o PIT, które weszły w życie w 2022 r., okazało się, że dla przedsiębiorczyni korzystniejsze będzie rozliczenie się na zasadach ogólnych. W związku z tym rozliczając dochód za rok 2022, podatniczka planowała złożyć deklarację PIT-36.

Na skutek błędów technicznych w działaniu aplikacji do rozliczeń, wbrew zamierzeniu, przedsiębiorczyni złożyła PIT-36L, tym samym rozliczając dochód podatkiem linowym. Podatniczka bezzwłocznie wypełniła w ramach korekty deklaracji nowy formularz PIT36, rozliczając się wg skali.

Podatniczka zwróciła się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z pytaniem, czy zważywszy na zaistniałe okoliczności, wskutek których doszło do przesłania niewłaściwej deklaracji PIT, czy za właściwą deklarację może zostać uznana złożona w ramach korekty deklaracja PIT36.

Wysłanie PIT36L zamiast PIT36 - stanowisko organów podatkowych

Dyrektor KIS uznał, że za właściwą deklarację powinna zostać uznana deklaracja PIT36L, czyli rozliczenie dochodu podatkiem liniowym. Na uzasadnienie, organ przytoczył przepisy, zgodnie z którymi, jeżeli podatnik złoży za 2022 rok zeznanie na formularzu PIT-36L lub PIT-28, to nie może już zmienić formy opodatkowania za 2022 rok na skalę podatkową.

Biorąc powyższe pod uwagę, złożenie przez podatniczkę deklaracji PIT-36L uniemożliwia opodatkowanie dochodów za 2022 r. na zasadach ogólnych (wg skali podatkowej) – podsumował.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 kwietnia 2023 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.166.2023.1.KP