Amortyzacja wynajmowanego mieszkania. Niekorzystne zmiany w 2023 r.

Podatnik chciał wiedzieć, czy po 1 stycznia 2023 r. zachowa prawo do amortyzowania mieszkania wynajmowanego na podstawie umowy najmu i rozliczanego w ramach tzw. najmu prywatnego.

mieszkanie najem amortyzacja

Podatnik jest właścicielem mieszkania, które wynajmuje. Podatnik nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie najmu, przychody z najmu lokalu mieszkalnego rozlicza w ramach tzw. najmu prywatnego.

Przychody z najmu nieruchomości są opodatkowane na zasadach ogólnych.

Podatnik nabył ww. lokal mieszkalny przed 1 stycznia 2022 r.

Lokal jest amortyzowany. Podatnik rozpoczął amortyzację począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym lokal wprowadził do ewidencji środków trwałych.
Odpisy amortyzacyjne są uwzględniane w kosztach uzyskania przychodów z najmu.

Podatnik ma wątpliwości, czy będzie uprawniony do kontynuacji amortyzacji lokalu po 1 stycznia 2023 r. i zaliczania odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o PIT.

Zdaniem podatnika, w odniesieniu do lokalu nabytego przed 1 stycznia 2022 r. tj. przed wejściem w życie zmian wynikających z ustawy zmieniającej ustawę o PIT będzie on miał prawo do kontynuowania dokonywanych odpisów amortyzacyjnych po 1 stycznia 2023 r. i zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodów.

Z takim stanowiskiem nie zgodził się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Jak zauważył, na podstawie zmienionych przepisów ustawy o PIT, od 1 stycznia 2023 r. nie będzie możliwości amortyzowania lokali mieszkalnych, które są wynajmowane na podstawie umowy oraz zostały nabyte przed 1 stycznia 2022 r.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 lipca 2022 r., sygn. 0114-KDIP2-1.4011.371.2022.2.OK

Zmiany w amortyzacji nieruchomości po 2023 r.

Przypominamy, że zgodzie z przepisami wprowadzonymi tzw. Polskim Ładem, odpisy amortyzacyjne od lokali mieszkalnych można zaliczać do kosztów podatkowych tylko do końca 2022 roku. Takie prawo zachowują tylko podatnicy, którzy nabyli mieszkania przed styczniem 2022 roku.

Zmienione przepisy weszły w życie 1 stycznia 2022 r

Zmiany dotyczą nie tylko lokali mieszkalnych. Zgodnie z nowymi przepisami, amortyzacji nie podlegają budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami, lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

Nowe przepisy obejmą ww. nieruchomości służące prowadzeniu działalności gospodarczej oraz te wydzierżawione albo wynajmowane na podstawie umowy poza działalnością gospodarczą.