Montaż wentylacji i klimatyzacji. Jaka stawka ryczałtu?

Przedsiębiorca powziął następującą wątpliwość, czy przychód z montażu instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych może być opodatkowany wg stawki 5,5%.

Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą. Świadczy usługi montażu odkurzaczy centralnych, rekuperacji oraz pomp ciepła. W opinii podatnika świadczone przez niego usługi mieszczą się w PKWiU 43.22.12.0: „Roboty związane z wykonywaniem instalacji cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych”.

Prace montażowe odbywają się na materiale powierzonym przez zleceniodawcę. Natomiast przedsiębiorca jest odpowiedzialny za montaż, posiadanie odpowiedniego personelu i narzędzi służących do instalacji.

Jako formę opodatkowania przedsiębiorca wybrał ryczałt.

Przedsiębiorca powziął następującą wątpliwość, czy przychód z działalności związanej z montażem instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych może być opodatkowany w formie ryczałtu wg stawki 5,5%.

Zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, uzyskane przychody podlegają opodatkowaniu 5,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 kwietnia 2024 r., sygn. 0112-KDSL1-1.4011.156.2024.1.MJ