Nagroda przyznana w ramach współpracy. Jaka stawka ryczałtu?

Przedsiębiorca chciałby wiedzieć, jaką stawkę ryczałtu powinien zastosować do otrzymanej w ramach współprac nagrody.

nagroda za wyniki

W ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej przedsiębiorca współpracuje z kontrahentem, dla którego wykonuje usługi związane z wytwarzaniem oprogramowania (PKWiU 62.01.11.0).

Kontrahent postanowił przyznać programiście nagrodę pieniężną za dobre wyniki współpracy w 2023 roku i polecił dodać osobną pozycję na fakturze.

Przedsiębiorca rozlicza się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, wg stawki 12%.

Przedsiębiorca chciałby wiedzieć, jaką stawkę ryczałtu powinien zastosować do otrzymanej w ramach współprac nagrody.

Zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, przedsiębiorca otrzymuje nagrodę pieniężną od swojego kontrahenta za dobre wyniki współpracy. Nagroda ta jest zatem bezpośrednio związana z konkretnymi usługami świadczonymi na rzecz kontrahenta – ocenił organ. Przychód uzyskany z tego tytułu powinien zostać zakwalifikowany do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Skoro przedsiębiorca świadczy usługi programistyczne, dla których właściwa stawka ryczałtu wynosi 12%, tym samym przychód ten winien być opodatkowany stawką ryczałtu właściwą dla jego usług, tj. w wysokości 12% - podsumował Dyrektor KIS.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 6 lutego 2024 r., sygn. 0115-KDST2-2.4011.10.2024.1.BM