Koszty paliwa i opłat drogowych przy najmie samochodów. Jak wpłyną na VAT?

Przedsiębiorca chciałby wiedzieć, czy podstawą opodatkowania VAT będzie czynsz najmu wraz z koszami netto paliwa i opłat drogowych.

Przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, której przeważającą działalnością gospodarczą jest PKD 77.12.Z - wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli. Jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług w Polsce.

Przedsiębiorca zawarł umowę najmu z innym podmiotem gospodarczym – spółką. Przedmiotem umowy jest najem ciągników, naczep oraz samochodów osobowych i ciężarowych, których właścicielem lub leasingobiorcą jest przedsiębiorca. Zgodnie z postanowieniami umowy, spółka jest uprawniona do korzystania z pojazdów za granicą.

We wskazanej umowie zawarto również, że w przypadku wykorzystywania pojazdów za granicą, przedsiębiorca ponosi koszt zakupu paliwa i opłat drogowych zagranicą. To znaczy, w czynszu najmu pojazdów są uwzględniane również koszty paliwa i opłat drogowych, w zakresie, w jakim spółka korzysta z możliwości nabycia paliw i opłat drogowych.

Przedsiębiorca chciałby wiedzieć, czy w takiej sytuacji podstawą opodatkowania VAT będzie czynsz najmu wraz z koszami netto paliwa i opłat drogowych.

Najem samochodów - podstawa opodatkowania

Zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, do kosztów za paliwo i opłat drogowych ponoszonych za granicą Polski mają zastosowanie inne przepisy podatkowe i należy te koszty rozpatrywać jako dostawę towarów/świadczenie usług na terytorium innego kraju niż Polska, odrębnie od usługi najmu.

Zarówno tankowanie pojazdu oraz opłaty drogowe nie podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem VAT. Przepisy tego państwa określają sposób fakturowania, stawkę oraz sposób określenia podstawy

opodatkowania ww. czynności. Tym samym dla określenia podstawy opodatkowania dla czynności dostawy paliwa i opłat drogowych nie znajdują zastosowania przepisy ustawy o VAT – ocenił organ.
Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 29 stycznia 2024 r., sygn. 0111-KDIB3-1.4012.727.2023.2.IK