PIT Przedsiębiorcy - Przegląd 29 listopada- 5 grudnia 2021 r.

Odszkodowanie dla pracownika a PIT, zwrot mylnie zajętych przez komornika środków - m.in. o tym piszemy w Przeglądzie PIT Przedsiębiorcy

Odszkodowanie dla pracownika na podstawie ugody poza zwolnieniem z PIT

Były pracownik złożył przeciw przedsiębiorcy pozew o zapłatę odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę z winy pracodawcy i ekwiwalent. Przedsiębiorca i pracownik zawarli ugodę przed sądem, w której pracodawca zobowiązał się do wypłaty odszkodowania.
Przedsiębiorca powinien pobrać zaliczkę na PIT od odszkodowania wypłaconego byłemu pracownikowi. Świadczenie nie jest zwolnione z PIT, ponieważ jego wysokość wynika z zawartej ugody i nie została ustalona na podstawie Kodeksu pracy.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 listopada 2021 r., sygn. 0112-KDIL2-1.4011.831.2021.2.DJ.

Zwrot mylnie zajętych środków nie podlega PIT

Konto bankowe podatnika zostało zajęte przez komornika sądowego. Bank mylnie potrącił kwotę ze środków wolnych od zajęcia, tj. do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Podatnik zauważył błąd i złożył reklamację do banku. Bank zwrócił mylnie zajętą kwotę.
W tym przypadku, działanie banku nie spowodowało po stronie podatnika przysporzenia majątkowego. Zwrot środków nie skutkuje zatem powstaniem przychodu podlegającego PIT.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 listopada 2021 r., sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.794.2021.1.RR

Przychód z opłaconych przez pracodawcę składek ZUS

ZUS przeprowadził kontrolę u przedsiębiorcy. ZUS uznał, że pracownicy wykonujący zadania na umowie zlecenie w rzeczywistości zatrudnieni byli na warunkach umowy o pracę. Wobec tego, ZUS nakazał zapłatę zaległych składek za pracowników.
Przedsiębiorca opłacił zaległe składki w części obciążającej pracodawcę i pracownika.
Opłacone przez pracodawcę składki w części, w jakiej powinny być opłacone przez pracownika stanowią jego przychód z umowy o pracę. W przypadku byłych pracowników, postanie przychód z tzw. innych źródeł.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 grudnia 2021 r., sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.817.2021.1.MS