Jak są opodatkowane przychody influencera?

Dowiedz się, jak powinny być opodatkowane przychody influencera, który nie prowadzi działalności gospodarczej.

komputer praca firma influencer pit

Pytanie: Jestem przedsiębiorcą, który poprzez portal internetowy, pośredniczy we współpracy influencerów i reklamodawców. Zakres czynności influencera jest każdorazowo ustalany pomiędzy influencerem a reklamodawcą.

Jednak zawarcie umowy oraz wypłata wynagrodzenia influencerowi po zrealizowanej jest moim obowiązkiem, jako pośrednika. Influencerzy nie są przedsiębiorcami. Umowy, na podstawie których influencerzy otrzymują wynagrodzenia, stanowią umowy nienazwane, których nie można kwalifikować jako umów najmu i dzierżawy, zlecenia czy umowy o dzieło.

Jak powinny być opodatkowane przychody influencera? Czy pełnię rolę płatnika?

Odpowiedź: Przychody influencera mogą być zaklasyfikowane do tzw. innych źródeł na gruncie PIT. Obowiązkiem przedsiębiorcy będzie zatem sporządzenie deklaracji PIT.
W opisanej sprawie mamy do czynienia z usługą, ponieważ influencer prowadzi kampanię promocyjną reklamodawcy w internecie, w zamian za co otrzymuje wynagrodzenie. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu.

Zgodnie z obowiązującą wykładnią, przychody uzyskane na podstawie umowy, do której na podstawie Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia zalicza do przychodów z pozostałych źródeł (art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT).

Obowiązki płatnika

W związku z tym, przedsiębiorca powinien sporządzić deklarację PIT-11 i wysłać podatnikom oraz właściwym urzędom skarbowym.

Przychód z działalności gospodarczej

Przypomnijmy, że influencerzy nie są przedsiębiorcami, tj. nie prowadzą działalności gospodarczej. Nie możemy zakwalifikować ich przychodów do działalności gospodarczej. Gdyby prowadzili działalność gospodarczą,  wynagrodzenie z prowadzonych przez nich kampanii promocyjnych reklamodawców stanowiłoby przychód z tego źródła. Wtedy to po ich stronie leżałby obowiązek rozliczenia się z urzędem skarbowym.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w sporządzeniu odpowiedniej deklaracji, możemy Ci pomóc. Skontaktuj się z nami!