Quad w kosztach firmowych

Według przedsiębiorcy, jest on uprawniony do odliczenia 100% wydatków związanych z quadem.

quad

Prowadząc działalność gospodarczą w zakresie montażu, serwisu klimatyzacji, wentylacji i chłodnictwa przedsiębiorca kupił quad. Quada wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Kupiony został z zamiarem poszerzenia działalności gospodarczej o usługi związane z odśnieżaniem parkingu zarówno u przedsiębiorcy, jak i u przyszłych potencjalnych klientów. Będzie wykorzystywany wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Wydatki związane z quadem, jakie zostały dotychczas zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, to usługa serwisowa, paliwo, zakup pługu, polisa. Wydatki te są niezbędne do świadczenia usług związanych z odśnieżaniem.

Przedsiębiorca uważa, że przysługuje mu prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych quada oraz wydatków eksploatacyjnych z nim związanych. Jak wskazał, quad jest ciągnikiem rolniczym homologowanym w kategorii T3B, które to pojazdy nie stanowią pojazdów samochodowych w rozumieniu ustawy o prawie ruchu drogowym, a tym samym samochodów osobowych na gruncie ustawy o PIT. Tym samym, według przedsiębiorcy, jest on uprawniony do odliczenia 100% wydatków związanych z quadem.

Quad w kosztach firmowych

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z przedsiębiorcą. Ocenił, że skoro quad (będący ciągnikiem rolniczym) nie jest samochodem osobowym w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to nie mają zastosowania ograniczenia wynikające tej ustawy, gdyż regulacje te odnoszą się do kosztów związanych z używaniem w działalności gospodarczej samochodu osobowego.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 22 grudnia 2023 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.729.2023.4.MAP