Reklama w mediach społecznościowych w kosztach firmowych

Czy przedsiębiorca może ująć w kosztach na reklamy na portalu społecznościowym, jeśli na wystawionej przez portal fakturze nie widnieje data wystawienia faktury?

reklama social media

Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w branży marketingowej.

W celu dotarcia do jak największej liczby odbiorców zamierza wykupić reklamy na portalu społecznościowym (firma z siedzibą w Irlandii).

Jak tłumaczył przedsiębiorca, należności za reklamy są naliczane wyłącznie za liczbę kliknięć w reklamę lub jej wyświetleń.

Przedsiębiorca jest obciążany kosztami automatycznie każdego miesiąca w dniu rozliczenia oraz po wydaniu określonej kwoty zdefiniowanej jako próg rozliczeniowy. Płatność jest pobierana automatycznie z karty kredytowej.

Faktura za reklamy w mediach społecznościowcyh

Przedsiębiorca generuje fakturę samodzielnie, pobierając ją z odpowiedniej zakładki na stronie internetowej. Nie ma możliwości wpisania daty wystawienia dokumentu, nie jest też automatycznie generowana na pobranym dokumencie. Na fakturze widnieje data płatności, metoda płatności oraz identyfikator płatności, który umożliwia sprawdzenie za co została naliczona opłata.

Przedsiębiorca zwrócił się do Dyrektora Krajowej informacji Skarbowej z pytaniem, czy może ująć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wydatki na reklamy na portalu społecznościowym, jeśli na wystawionej przez portal fakturze nie widnieje data wystawienia faktury.

Zdaniem przedsiębiorcy, ma on prawo ująć wydatki na reklamę w koszty uzyskania przychodu mimo braku na fakturach daty ich wystawienia.

Wydatki na reklamę zdaniem skarbówki

Organ wydający interpretację zgodził się z przedsiębiorcą. W jego ocenie, jeśli dany wydatek spełnia definicję kosztu uzyskania przychodu na gruncie ustawy PIT, to brak wskazania daty wystawienia faktury dokumentującej ten wydatek nie pozbawia podatnika możliwości ujęcia tego wydatku w wyniku podatkowym.

*Interpretacja (w obecnym brzmieniu) została zmieniona przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Pierwotna interpretacja, wydana w 2018 r. przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, stwiedzająca, że stanowisko przedsiębiorcy jest nieprawidłowe, została uznana za niezgodną z obowiązującymi przepisami.

Interpretacja indywidualna Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z 28 lutego 2023 r., sygn. DOP3.8222.285.2020.HTCE