Ekspert ds. cyberbezpieczeństwa. Skarbówka odmawia atrakcyjnego ryczałtu

Przedsiębiorca chciałby wiedzieć, czy przychód z działalności w zakresie cyberbezpieczeństwa może być opodatkowany w stawce ryczałtu 8,5%.

cyberbezpieczeństwo

Przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Jest specjalistą w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Usługi w zakresie cyberbezpieczeństwa

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy następujące usługi:

  • doradztwa w zakresie cyberbezpieczeństwa (bezpieczeństwa technologii informatycznych), bezpieczeństwa informacji oraz zgodności ze standardami i regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa systemów informatycznych, danych oraz prywatności;
  • audytowania oraz przeprowadzania ocen ryzyka, testów i analiz podatności systemów, sieci informatycznych, aplikacji (oprogramowania) i procesów w przedsiębiorstwie. W następnej kolejności przedstawia rekomendacje, wprowadza ulepszenia techniczne i mitygację zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa IT w celu zmniejszenia ryzyka IT w przedsiębiorstwie oraz w celu uzyskania przez nie zgodności z odpowiednimi standardami i regulacjami bezpieczeństwa systemów informatycznych, danych oraz prywatności.

Opisane usługi mieszczą się w grupowaniu PKWiU 62.02.30.0 – „usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego

Wybraną formą opodatkowania prowadzonej działalności gospodarczej jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Espert ds. cyberbezpieczeńśtwa. Jaki ryczałt?

W związku z tym, przedsiębiorca chciałby wiedzieć, czy przychód z opisanej działalności w zakresie cyberbezpieczeństwa kwalifikuje się do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w stawce ryczałtu 8,5%.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że do opisanych usług w zakresie cyberbezpieczeństwa nie ma zastosowania stawka ryczałtu 8,5%. Czynności, które wykonuje przedsiębiorca, w ocenie Dyrektora KIS mieszczą się w pojęciu usług związanych z doradztwem w zakresie oprogramowania. Od 2022 r. i latach kolejnych – jeśli przepisy nie ulegną zmianie, przychody ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych według PKWiU 62.02.30.0 powinny być opodatkowane 12% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – podsumował.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 czerwca 2023 r., sygn. 0112-KDSL1-2.4011.149.2023.3.KS