Scrum master. Jaka stawka ryczałtu?

Zakres wykonanych usług mieści się w grupie Pozostałe usługi w zakresie doskonalenia zawodowego, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Rok 2022, 2023 i lata kolejne planuje rozliczać w oparciu o podatek ryczałtowy. Przedsiębiorca wskazał, że spełnia warunku do opodatkowania ryczałtem, m.in. nie przekroczył progu przychodowego oraz nie świadczy usług na rzecz byłego pracodawcy.

Scrum master - zakres usług

Działalność przedsiębiorcy obejmuje poniższe usługi:

 • szkolenie członków zespołu scrumowego - na czym polega samozarządzanie i interdyscyplinarność;
 • pomaganie zespołowi scrumowemi skupić się na wytwarzaniu wartościowych funkcjonalności zgodnych z definicją ukończenia;
 • dbanie o to, aby wszystkie wydarzenia scrumowe się odbywały, były konstruktywne i produktywne oraz by mieściły się w wyznaczonych ramach czasowych;
 • szkolenie w znajdowaniu technik pozwalających na skuteczne określenie celu produktu oraz zarządzanie product backlogiem;
 • szkolenie zespołu scrumowego w zrozumieniu potrzeby jasnego i zwięzłego formułowania elementów product backlogu;
 • szkolenie we wprowadzaniu empirycznego podejścia do planowania pracy nad produktem w złożonym środowisku;
 • usuwanie barier pomiędzy interesariuszami a zespołami scrumowymi;
 • szkolenie zespołów scrumowych i kontrahenta w zwinnym wytwarzaniu i rozwoju złożonych produktów informatycznych;
 • szkolenie zespołów scrumowych i kontrahenta w zrozumieniu zasad Scrumu, jak stosować go w wytwarzaniu i rozwoju produktów informatycznych;
 • prowadzenie szkoleń i zajęć edukacyjnych z zakresu zwinnego wytwarzania i rozwoju produktów informatycznych;
 • coaching zespołów scrumowych rozwijających produkty informatyczne w sposób zwinny;
 • prowadzenie, facylitacja warsztatów związanych z rozwojem zwinnym produktów informatycznych lub edukacją w zakresie zwinnego rozwijania produktów informatycznych.

Zakres wykonanych usług mieści się w grupie usług opisanych kodem PKWiU 85.59.13.2 - Pozostałe usługi w zakresie doskonalenia zawodowego, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Scrum master - stawka ryczałtu

Przedsiębiorca pyta, czy powyższy zakres usług, które wykonuje w ramach działalności gospodarczej, kwalifikuje się do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%.

Zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, uzyskiwane przychody ze usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 85.59.13.2 mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 lutego 2024 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.940.2023.2.RK