Składka zdrowotna przedsiębiorców na skali i na podatku liniowym w 2023 r.

Poznaj zasady obliczania składki zdrowotnej przedsiębiorców w 2023 r.

Od początku 2022 r. zasady ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne są uzależnione od formy opodatkowania osoby prowadzącej działalność gospodarczą.

Składka zdrowotna minimalna

Podstawą obliczania składki zdrowotnej jest dochód przedsiębiorcy.

Choć wysokość składki jest uzależniona od dochodu, nie znaczy to, że firmy na stracie czy o niskim dochodzie jej nie zapłacą. Przepisy przewidują minimalną składkę zdrowotną. Jej wysokość jest zależna od minimalnego wynagrodzenia. Składka będzie wyższa od składki obowiązującej w 2022 r. Od lutego 2023 minimalna składka zdrowotna będzie wynosić 314,10 zł.

Składka zdrowotna osób na skali podatkowej

Wysokość składki zdrowotnej wynosi 9% przy opodatkowaniu skalą.

Przy obliczaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne, przedsiębiorca będzie musiał wziąć pod uwagę dochód z prowadzonej działalności gospodarczej, czyli przychód pomniejszony o koszty. Bowiem to dochód jest podstawą wymiaru składki zdrowotnej w danym miesiącu.

Składka zdrowotna osób na podatku liniowym

Dla przedsiębiorców opodatkowanych liniowo, składka zdrowotna wynosi 4,9% podstawy wymiaru.

Podstawą wymiaru, podobnie jak przy opodatkowaniu wg skali podatkowej, jest dochód.

Tutaj możesz przeczytać, jaką składkę zdrowotną zapłacą osoby na ryczałcie