Spedycja. Jaka stawka ryczałtu?

Przedsiębiorca chciałby wiedzieć, czy właściwą stawką ryczałtu dla usług spedycji jest stawka 8,5%.

Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług organizowania transportu towarów w imieniu zleceniodawców. Działalność obejmuje organizowanie i nadzorowanie transportów oraz wszelkich innych usług spedytorskich.


Działalność sklasyfikowana jest w ramach PKWiU 52.29.19.0 - Pozostałe usługi towarowych agencji transportowych.


Przedsiębiorca szczegółowo opisał świadczone usługi. Jak wskazał, realizuje usługę koordynacji ładunków oraz monitoruje trasy wysyłki i przejazdy towarów. Usługi polegają na zarządzaniu dalszą wysyłką oraz planowaniem logistycznym tak, aby ładunek dotarł do celu po ustaleniu warunków ekonomicznych z klientem, tj. najkrótszą drogą, obejmującą odcinki czy też miejsca, w których ma być dostarczony towar innych klientów.


Na 2023 r. przedsiębiorca wybrał opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.


Przedsiębiorca chciałby wiedzieć, czy w opisanej sytuacji właściwą stawką ryczałtu od usług spedycji jest stawka 8,5%.


Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z przedsiębiorcą, że właściwą stawką ryczałtu dla przychodów uzyskiwanych z działalności spedytora jest stawka w wysokości 8,5%.
Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 marca 2023 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.1.2023.2.ID