Czy straty obniżą daninę solidarnościową?

Czy dochód będący podstawą do obliczenia daniny solidarnościowej może być obniżony o straty podatkowe z lat ubiegłych?

danina solidarnościowa

Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług motoryzacyjnych, serwisowych, blacharsko-lakierniczych oraz sprzedaży samochodów.

Dochód z prowadzonej działalności jest opodatkowany podatkiem liniowym. Z powodu trudności w branży moto (wysokie obciążenia finansowania samochodów nowych, pandemia, wojna w Ukrainie - brak elementów do produkcji samochodów) w latach 2019-2021 r. przedsiębiorca ponosił straty na prowadzonej działalności.

W 2022 r. przedsiębiorca osiągnął dochód, na skutek m.in. sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynku użytkowego. W konsekwencji, przedsiębiorca jest obowiązany do zapłaty daniny solidarnościowej.

Danina solidarnościowa - podstawa obliczenia

Podatnik zwrócił się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, czy dochód będący podstawą do obliczenia daniny solidarnościowej może być obniżony o straty podatkowe z lat 2019-21.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej ocenił, że na potrzeby ustalenia podstawy obliczenia daniny solidarnościowej za 2022 r. przedsiębiorca ma prawo uwzględnić stratę z działalności gospodarczej z 2019-2021 r.

Jak przypomniał, podstawę obliczenia daniny solidarnościowej ustala się na takich samych zasadach jak dochód do opodatkowania podatkiem liniowym. W konsekwencji, zastosowanie do obliczenia tej podstawy znajduje również przepis pozwalający na pomniejszenie podstawy o straty podatkowe z lat ubiegłych.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 8 sierpnia 2023 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.359.2023.2.PS