Tester oprogramowania skorzysta z atrakcyjnej stawki ryczałtu

Informatyk chciałby wiedzieć, czy przychód osiągany z manualnego testowania aplikacji podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 8,5%.

Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w Polsce. Przedmiotem działalności jest działalność związana z usługami manualnego testowania aplikacji (testowanie oprogramowania).

Testowanie oprogramowania - charakter usług

W zakres wyżej wskazanych usług wchodzi sprawdzanie nowych funkcjonalności, tworzonych przez programistów oraz wykonywanie dokumentacji testowej. Istotą tego jest sprawdzenie, czy wymagane funkcjonalności zostały prawidłowo zaimplementowane zgodnie z wytycznymi klientów, co realizowane jest poprzez tzw. testy manualne.

Aby poprawnie przeprowadzić test manualny analizowana jest dokumentacja, specyfikacja i wymagania klientów, żeby wiedzieć jaki jest oczekiwany wynik aplikacji/funkcjonalności i jakie zachowanie oprogramowania jest uznawane za poprawne przez projektantów aplikacji. W trakcie przeprowadzania testów manualnych dokonuje się porównania, czy dana aplikacja/funkcjonalność działa zgodnie, czy niezgodnie ze specyfikacją i wymaganiami klientów.

Po zakończeniu testów, w zależności od wyniku, przekazuje się je do finalnej akceptacji lub też zgłasza wykryte błędy/defekty do programistów (następuje tzw. rejestracja wyników, zgłaszanie raportów oraz defektów). Dodatkowo dokonuje się sprawdzenia funkcjonowania aplikacji po ich zmianie/aktualizacji, która jest wynikiem zgłoszenia błędu przez klienta zewnętrznego. Celem takiej weryfikacji jest potwierdzenie faktycznego wyeliminowania błędów w aplikacjach.

Sposób przeprowadzenia takich testów jest tożsamy do standardowych procedur opisanych powyżej. Do obowiązków nie należą tworzenie i utrzymywanie środowiska testowego (programów, aplikacji); programowanie (kodowanie) testowanego oprogramowania, ani usługi i doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego. Testy manualne wykonywane są na zlecenie zleceniodawcy na podstawie zawartych umów i wykonywane są na aplikacji dostarczonej przez zleceniodawcę.

Testowanie oprogramowania - PKWiU

W 2022 r. przedsiębiorca uzyskał od Urzędu Statystycznego informację potwierdzającą, że usługi testowania aplikacji mieszczą się pod symbolem PKWiU 62.02.30.0 - usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego.

Przedsiębiorca wskazał, że od 2022 r. rozlicza się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W związku z tym, informatyk chciałby wiedzieć, czy przychód osiągany z tytułu usług manualnego testowania aplikacji (testowanie oprogramowania), które mieszczą się w grupowaniu PKWiU 62.02.30.0 - usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego, podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 8,5%.

Stawka ryczałtu - testowanie aplikacji

W ocenie przedsiębiorcy, 8,5% stawka ryczałtu to właściwa stawka dla opodatkowania przychodów ze świadczonych przez niego usług.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z tym stanowiskiem. Po przytoczeniu odpowiednich przepisów prawa podatkowego stwierdził, że przychód osiągany z tytułu usług manualnego testowania aplikacji (testowanie oprogramowania) podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przy zastosowaniu stawki 8,5%.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 kwietnia 2023 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.173.2023.2.RK