Korekta płatności na rachunek spoza listy VAT a koszty

Zapłaty za faktury zostały zrealizowane na rachunek bankowy niezgłoszony na Białej Liście.

Przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą związaną z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z). Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej w roku 2021 nabył usługi informatyczne od Pana A.B.

Usługodawca jest polskim rezydentem podatkowym, zarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny. Pan A.B. wystawił faktury w 2021 za swoje usługi w miesiącach: październiku, listopadzie i grudniu.

Za ww. faktury programista dokonał zapłaty na rachunek bankowy usługodawcy wskazany na fakturach. Płatności nie były dokonywane w mechanizmie podzielonej płatności. Zapłaty zostały zrealizowane na rachunek bankowy niezgłoszony na Białej Liście.

W 2023 roku urząd skarbowy zakwestionował zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów faktur od Pana A.B. w związku z nieuregulowaniem płatności na rachunek bankowy zgłoszony na Białą Listę.
Na prośbę przedsiębiorcy Pan A.B. dokonał zwrotu zapłaconych należności. Następnie przedsiębiorca ponownie zapłacił faktury od A.B., ale tym razem na rachunek znajdujący się na Białej Liście, w celu zaliczenia tych wydatków w całości do kosztów uzyskania przychodów.

Korekta płatności z poinięciem białej listy VAT

Przedsiębiorca chciałby wiedzieć, czy w sytuacji gdy pierwotnie dokonał płatności na konto bankowe niewidniejące na Białej Liście a następnie, po otrzymaniu zwrotu tych płatności od usługodawcy, dokonał ponownego przelewu powyższych kwot, tym razem na rachunek widniejący na Białej Liście, to ma możliwość zaliczenia poniesionych wydatków do kosztów uzyskania przychodów w roku 2021.

Zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, zaliczenie wydatków do kosztów możliwe będzie w dacie dokonania prawidłowych płatności z zachowaniem ustawowych warunków, tj. w 2023 r. kiedy płatności dokonano na rachunek widniejący na Białej Liście.

Z kolei w przypadku ich wcześniejszego zaliczenia do kosztów, tj. w 2021 r., koszty powinny zostać zmniejszone (albo zwiększone przychody) w miesiącu dokonania płatności z pominięciem rachunku znajdującego się w wykazie „białej listy VAT” – ocenił.

Tym samym, zaliczenie płatności na rzecz Pana A.B. do kosztów uzyskania przychodów w analizowanej sprawie możliwe jest dopiero w 2023 roku – podsumował Dyrektor KIS.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 27 grudnia 2023 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.679.2023.2.DP