Zwrot składki zdrowotnej. Gdzie wykazać w deklaracji?

Obecnie formularze zeznań podatkowych nie zawierają odrębnych pozycji do wykazania zwróconej składki zdrowotnej.

PITZUS Inne

Ministerstwo Finansów ustosunkowało się do kwestii wykazania w deklaracji PIT otrzymanego zwrotu zapłaconej składki zdrowotnej.

Chodzi o zwrot składki, która została odliczona od dochodu.

Obecnie formularze zeznań podatkowych PIT-36L oraz PIT-28 nie zawierają odrębnych pozycji służących wykazaniu podlegającej doliczeniu do dochodu/przychodu kwoty zwróconej składki zdrowotnej, uprzednio odliczonej od dochodu/przychodu.

Zdaniem MF, w zeznaniu składanym za 2023 r. przez podatników opłacających tzw. podatek liniowy PIT36L, zwrot składki na ubezpieczenie zdrowotne, odliczonej od dochodu, jest wykazywany w części E: DOCHODY/ STRATY ZE ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW. Zwrot nie jest wykazywany w załączniku PIT/B.

W zeznaniu składanym za 2023 r. przez podatników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych PIT-28, zwrot składki na ubezpieczenie zdrowotne, odliczonej od przychodu, jest wykazywany w odpowiednich pozycjach w części D: PRZYCHODY PODATNIKA OBJĘTE RYCZAŁTEM.

Informacja Ministerstwa Finansów przekazywana do mediów na zapytania dziennikarzy z 2 kwietnia 2023 r.