IP Box. Wymieniamy koszty, których nie rozliczysz w uldze

Jeżeli przedsiębiorca chce poprawnie obliczyć wskaźnik nexus, musi upewnić się, że nie trafiają do niego określone koszty. Sprawdź jakie.

Ulga IP Box to preferencja podatkowa dedykowana dla przedsiębiorców uzyskujących dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP), np. ze sprzedaży programu komputerowego Taki dochód może być opodatkowany obniżoną stawką podatkową w wysokości 5%.

IP Box stało się popularne wśród programistów, którzy wytwarzają i sprzedają oprogramowanie.

Przedsiębiorca, który chce skorzystać z ulgi IP Box powinien obliczyć kwalifikowany dochód z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Aby to zrobić, przedsiębiorca powinien zrozumieć, jak obliczyć wskaźnik nexus.

IP Box: wskaźnik nexus

Jedną ze składowych wskaźnika nexus są koszty poniesione na prowadzą bezpośrednio przez przedsiębiorcę działalność badawczo- rozwojową. Takie koszty ujmuje się pod literą a we wskaźniku nexus.

Sprawdź, co może być kosztem ujętym we wskaźniku nexus.

Koszty bezpośrednio ponoszone na działalność B+R są przedmiotem licznych interpretacji organów podatkowych.

Jeżeli przedsiębiorca chce poprawnie obliczyć wskaźnik nexus, powinien upewnić się, że nie trafiają do niego koszty, których nie ujmuje się we wskaźniku.
Zgodnie z ustawą o PIT do kosztów ujmowanych pod literą a nie zalicza się kosztów, które nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, w szczególności odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami.

IP Box: przykłady kosztów

Przykładem kosztów, które nie stanowią kosztów poniesionych bezpośrednio na działalność B+R są:

  • wydatki na ekspres do kawy i kawę oraz czajnik elektryczny (por. interpretacja indywidulana Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22-09-2021 r., sygn. 0112-KDIL2-1.4011.597.2021.2.TR; z 03-09-2021, sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.536.2021.2.MP);
  • wydatki na wyposażenie i urządzenie biura, np. koszty oczyszczacza powietrza, odkurzacza, kuchenki mikrofalowej, oświetlenia (lampy, świetlówek), klimatyzacji, dekoracji, rolety okiennej, zasłon, stojaka na ubrania (por. interpretacja indywidulana Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10-09-2021r, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.549.2021.2.MB, z 10-09-2021r.0112-KDIL2-2.4011.548.2021.2.MB; z 09-08-2021, sygn. 0113-KDWPT.4011.110.2021.2.KSM );
  • opłat za zużycie energii elektrycznej (por. interpretacja indywidulana Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10-09-2021r, sygn. 0112-KDIL2-2.4011.549.2021.2.MB)
  • wydatki na zatrudnienie asystentki (por. interpretacja indywidulana Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 06-09-2021r., sygn. 0111-KDIB2-1.4011.95.2021.2.BJ);
  • wydatki na najem miejsca parkingowego (por. interpretacja indywidulana Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24-08-2021, sygn. 0111-KDWB.4011.151.2021.2.KK);
  • wydatki na marketing (por. interpretacja indywidulana Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21-07-2021 r., sygn. 0112-KDIL2-2.4011.437.2021.2.MB).

Jeżeli masz pytanie odnośnie ulgi IP Box, napisz do nas! Zajmujemy się tym i chętnie pomożemy!